Transposon insertion disruptant - Detail

Strain No JD21009
Insertion site (inserted after) 985724
MG1655 Gene name ompF  pecIcon.gif: linked to the PEC(Profiling of E.coli Chromosome).
Sequence
001    taaccatggt  natagctgtt  tcctgtgtga  taaagaaagt  taaaatgccg  ccagcggaac  tggcggctgt
071    gggattaact  gcgcgtcgcc  gctttcatcg  gtccggatcc  gggatcatat  gacaagatgt  gtatccacct
141    taacttaatg  atttttacca  aaatcattag  gggattcatc  agatcgtaac  tccaacttct  ttggtctggt
211    tgatggcctg  aacttcgctg  ttcagtacct  gggtaaaaac  gagcgtgaca  ctgcacgccg  ttctaacggc
281    gacggtgttg  gcggttctat  cagctacgaa  tacgaaggct  ttggtatcgt  tggtgcttat  ggtgcagctg
351    accgtaccaa  cctgcaagaa  gctcaacctc  ttggcaacgg  taaaaaagct  gaacagtggg  ctactggtct
421    gaagtacgac  gcgaacaaca  tctacctggc  agcgaactac  ggtgaaaccc  gtaacgctac  gccgatcact
491    aataaattta  caaacaccag  cggcttcgcc  aacaaaacgc  aagacgttct  gttagttgcg  caataccagt
561    tcgatttcgg  tctgcgtccg  tccatcgctt  acaccaaatc  taaagcgaaa  gacgtagaag  gtatcggtga
631    tgttgatctg  gtgaactact  ttgaagtggg  cgcaacctac  tacttcaaca  aaacatgtcc  acctatgttg
701    actacatcat  caccagatcg  attctgacac  naactgggcg  taggtnagac  gacaccgttg  ctggggnatc
771    g
Reference Ogasawara H, Ishizuka T, Yamaji K, Kato Y, Shimada T, Ishihama A.
Regulatory role of pyruvate-sensing BtsSR in biofilm formation by Escherichia coli K-12.
FEMS Microbiol Lett  (2019)  366(24)  
[PubMed ID = 31834370]  [RRC reference
Request
page-top
/ecoli/strain