Transposon insertion disruptant (cis partial doublet strain) - Detail

Strain No JD10348
Insertion site (inserted after) 104265
MG1655 Gene name ftsA  pecIcon.gif: linked to the PEC(Profiling of E.coli Chromosome).
Sequence
001    xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx
071    xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx
141    xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxta  tggtgcctat  ttctgaagaa
211    gaagtgacgc  aagaagatgt  ggaaaacgtc  gtccataccg  cgaaatcggt  gcgtgtgcgc  gatgagcatc
281    gtgtgctgca  tgtgatcccg  caagagtatg  cgattgacta  tcaggaaggg  atcaagaatc  cggtaggact
351    ttcgggcgtg  cggatgcagg  caaaagtgca  cctgatcaca  tgtcacaacg  atatggcgaa  aaacatcgtc
421    aaagcggttg  aacgttgtgg  gctgaaagtt  gaccaactga  tatttgccgg  actggcatca  agttattcgg
491    tattgacgga  agatgaacgt  gaactgggtg  tctgcgtcgt  cgatatcg
Reference
Request
page-top
/ecoli/strain