Transposon insertion disruptant (cis partial doublet strain) - Detail

Strain No JD17928
Insertion site (inserted after) 12376
MG1655 Gene name dnaK  pecIcon.gif: linked to the PEC(Profiling of E.coli Chromosome).
Sequence
001    gaancgtxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx
071    xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx
141    xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxx  xxxxxxxtga  ttggtcgccg  cttccaggac
211    gaagaagtac  agcgtgatgt  ttccatcatg  ccgttcaaaa  ttattgctgc  tgataacggc  gacgcatggg
281    tcgaagttaa  aggccagaaa  atggcaccgc  cgcagatttc  tgctgaagtg  ctgaaaaaaa  tgaagaaaac
351    cgctgaagat  tacctgggtg  aaccggtaac  tgaagctgtt  atcaccgtac  cggcatactt  taacgatgct
421    cagcgtcagg  caaccaaaga  cgcaggccgt  atcgctggtc  tggaagtaaa  acgtatcatc  aacgaaccga
491    c
Reference
Request
page-top
/ecoli/strain