Kyorin University
KYORIN-Fly - Fly Stocks of Kyorin University -KYORIN-Fly - Fly Stocks of Kyorin University -KYORIN-Fly - Fly Stocks of Kyorin University -
Home Home | SNP information
 SNP information :N
SNP Pos. 191 226 242 257 269 277 280 308 315 323 352 358 361 377 407 426 440 457 458 461 492 559 563 586 604 613 614 646 653 659 688 695 698 727 760 805 808 870 935 953 966 982 1021 1033 1063 1072 1189
Strain number/Species/SymbolStandard sequence
G G G G G G G G G G G A G G G G A C G G A C G G C C C C G T C T G C C T T T C C C G C C G C C
1 k-aaa001 ananassae AABBg1 A01_f G G G G G G G G G G G A G G G G A C G G A C G G C C C C N T C T R C M W T                    
A01_r                                           Y G G Y C C Y G T C T G Y C T T T C C C G C C G C C
2 k-aa609 ananassae e pi;bri ru B01_f G G G G G G G G G G G A G G G G N C G G A C G G C C C C N T C T R C M W T                    
B01_r                                           Y G G Y C C Y G T C T G Y C T T T C C C G C C G C C
3 k-aa611 ananassae e se; bri ru C01_f R R R N R S R R R N G A S R G R R C R R A C R R N C M N K K C G R C M W T                    
4 non opened stock ananassae Om(2C)+ Arc+ D01_f R R R R R N R R R G G A S R G R N C R R A C R R C C C Y K K C                                
5 k-aa214 ananassae ca E01_f R R R N R G R R R G G A S R G R R C R G A C R R N C M N K K C K R C M W T                    
E02_f R R R N R G R R R R N R R N G R A C N R A C K R N C M C S K C K R G                          
6 k-aa329 ananassae px F01_f R R R R R G N K R N G A N R G N R C R N A C R R N C N Y N K C K R C M W T                    
F01_r                                               G Y C C Y G T C T G Y C T T T C C C G C C G C C
7 k-aa607 ananassae ca;px B5/B6 G01_f R R R N R S R R N G G A S R G R R C R N A C R R N C M N K K C K R C M W T                    
G01_r                                               G                                              
8 k-aa307 ananassae bri pe stw H01_f R R R N R G R N R G G A G R G G A C R R A C R R C C C Y K K C T R C M W T                    
H01_r                                           Y G G Y C C Y G T C T G N C T T T C C C G C C G C C
9 k-aa309 ananassae bri pe stw px A02_f R R R G R G R R R G G A G R G G N C R R A C R R C C C Y K K C K R C M W T                    
A02_r                                           Y G G Y C C Y G T C T G Y C T T T C C C G C C G C C
10 not opened stock ananassae Om(2C)8 Arc B02_f R R R N R G R R R G G A G R G G N C R R A C R R C C C Y K K C K R C M W T                    
B02_r                                                                                 Y G C M K S C
11 k-aaa020 ananassae Tonga C02_f R R R R R G R R R G G R S R G N A C R R A C R R T C C Y K K C K R                            
C02_r                                                                           Y C C C G Y C G C T
12 k-aaa226 ananassae TBU209 D02_f R R R R R K R N R R G R R R N R A C R R A C R R C C C Y K K C K R C N W T                    
D02_r                                               G Y C N S G T C T G C T T T Y C C C G Y C G C C
13 not opened stock ananassae Hawaii-wh E02_r                                           T G G                                              
14 not opened stock ananassae L8-2 F02_f R R R G R G R R G G G G S R G G A C R G A C N R C C C Y N K C K R C M W T                    
F02_r                                             G G Y C C Y G T C T G Y C T T T C C C G C C G C C
15 k-aa802 ananassae ananassae-y-BR G02_f                           R R A C R R A C N R T C M Y S K C T R                            
G02_r                                           N G G T C C Y G T C T G Y T T T T C C C G C C G C C
16 k-aa801 ananassae ananassae-y-IM H02_f R R R R R K R N K R N R R R R R A C R G A C R R T C C Y N K C K R C N W T                    
H03_f R R R R R G R R R G G A N R G R A C G R A C R R C C M N S K C K R C M W T                    
17 k-aa111 ananassae Om(1A)15[E]sn sc rb A03_f R R R R R G R R R G G A N R G R A C R N A C R R N C C Y K K C K R                            
A03_r                                               G Y C C N G T C T G Y S T T T C C C G C C G C C
18 k-aa115 ananassae Om(1D)f[49]Bx[2]w[65] B03_f R R R R R S R R R G G A S R G R R C R R A C R R N C M Y                                      
B03_r                                           Y G G Y C C Y G T C T R Y N T T T C C C G C C G C C
19 k-aa236 ananassae Pr Om(2F)27 C03_f R R R R R K R R R G N R S R G R A C R G A C R R N C C Y K K C K R C N W T                    
C03_r                                               G Y C C Y G T C T R Y T T T T C C C G C C G C C
20 k-aa235 ananassae Pr D03_f K R R N R G R R R G G A S R G R R C R G A C R R N C M N K K C T R C M W T                    
D03_r                                           T G G Y C C Y G T C T R Y C T T T C C C G C C G C C
21 k-aa217 ananassae cd cu e E03_f R R R R R N R R R R R R S W G R A C R R A N R R T C M Y S K                                  
22 not opened stock ananassae ca Sb Arc F03_f G G G G G G G G G G G A G G G G A C G G A C G G C C C C N T C Y R C M W T                    
F03_r                                           Y G G Y C C Y G T C T G Y C T T T C C C G C C G C C
23 k-aa703 ananassae f[83i];e su;bri ru G03_f R R R R R N R R R G G A S R G R R C R R A C R R N C M Y K K C K R C M W T                    
G03_r                                           Y G G Y C C Y G T C T G Y C T T T C C C G C C G C C
24 not opened stock ananassae bri pe stw Om(3F) H03_r                                               G                                              
H04_f R R R N R G R R R G G A N R G N A C R R A C R R T C C Y N K C K R C M M C                    
25 not avaulable ananassae L170 A04_f R R R R R G R R R G G A S R G R R C N R A C R R N C C Y K K C K R C M W T                    
A04_r                                           Y G G Y C C Y G T C T G Y C T T T C C C G C C G C C
26 k-aaa222 or k-aaa255 ananassae N87 B04_f R R R N R G R R G G G R S R G R A C R R A C R R T C C Y K K C K R C M M C                    
B04_r                                           Y G G T C C Y G T C T G Y C C C T C C C G C C G C C
27 k-aaa228 ananassae GUM109 C04_f R R R N R G R R R G G R S R G N N C R R A C R R N C M Y S K C K R C M W T                    
C05_f R R R R R G R N R G G R S R G R A C R R A C R R N C C Y N K C K R C N M T                    
28 k-aaa027 ananassae OGS98-k1 D04_f G G G G G G G G N G G G G R G G A C G G A C G G C C C Y N N C T R C M W T                    
D04_r                                               G Y C C Y G T C T G N N T T T C C C G C C G C C
29 not opened stock ananassae Yonaguni E04_f R R R N R G R R G G G R R R G R A C R R A C R R T C C Y S K C K R C M W T                    
30 not opened stock ananassae M28F20 F04_f                                           C R R C C C N K K C K R C M W T                    
F04_r                                           N G G Y C C Y G T C T G Y C T T T                  
31 k-aaa100 ananassae VAV150 G04_f R R R N R G R R R G G R R R G R A C R R A C R R N T M N K K C K R C M                        
G04_r                                           N G G Y T N Y G T C T G Y C T T T C C C G C C G C C
32 k-aas003 parapallidosa IRO21 H04_r                                           T G G T C C Y G T C T G N C C C T C C N G C C G C C
35 k-aae002 pallidosa NAN24 C05_r                                           N G G Y C C Y G T C T G Y T C T T C C C G C C G C C
36 k-aae006 pallidosa TBU155 D05_f R R R R R K R R N R R R R R R R A C R R A C R R T C M Y S K C K R G                          
37 k-aa803 pallidosa pallidosa-IM E05_f R R R R R G R R G G G R S R G R A C R R A C R R T C N Y K K C K R C M W T                    
E05_r                                           Y G G T C C Y G T C T G Y C T T T C C C G C C G C C
38 k-aa804 pallidosa pallidosa--BR F05_f R R R R R G R R R R G R S R G N R C R R A C R R T C N Y K K T K R C N W T                    
F05_r                                                       Y G T T T G Y T T T T C C C G C C G C C
39 k-aau001? pallidosa-like LAE345-IM G05_f R R R G R G R R R R G R S R G G N C R R A C R R T C C Y K K T K R C N W T                    
40 k-aau001? pallidosa-like LAE345-BR H05_f   R R N R S R R R R N                                                                        
41 not opened stock pallidosa-like POM446 A06_f R R R G R G R R G G G R S R G R A C R R A C R R T C C N S K C K R C N M T                    
42 not available pallidosa-like-WAU WAU61 B06_r                                                 T C N T G T C W G Y N T C T Y Y C G T C G C C
43 k-aav001 pallidosa-like-WAU WAU92 C06_f                                           Y                                                  
C06_r                                           T G G T C N Y G T C T G Y Y C T T Y N C G T C G C C
45 k-aat007 papuensis-like LAE360 E06_f                                 W Y G G W                                                    
Copyright (c) Department of Biology, School of Medicine,
Kyorin University All rights reserved.
The KYORIN-Fly is part of the National BioResource Project started in 2002.