MG1655
W3110
Search for
  Japanese | English
Gene Report : tsf
PEC Original Annotations
Essentiality
     Class essential
     References (PMID)  
Related gene (MG1655 PEC)
     Gene Search Search MG1655 PEC by gene name:  tsf
Related strains
     Strains Search Search strains by gene name:  tsf   Search strains by all related name:  tsf b0170 ECK0169 JW0165

General information  (Go to Linear View:)
 Gene Name tsf  
 Alternative name b0170,ECK0169,JW0165  
 Location, Length 190,857 - 191,708 (  +  ) ;   4.11 min ; 852 (bp) ,   283 (aa) Go to Linear View
 Product protein chain elongation factor EF-Ts  
 Note ECK0169:JW0165:b0170  
 Function  
 PID 21239025  
SWISS-PROT  ( Show details )
  botton Entry name(Acc.no) EFTS_ECOLI ( P0A6P1 ; P02997 )
    -  Protein name RecName: Full=Elongation factor Ts; Short=EF-Ts;  
    -  Synonyms  
    -  Gene name Name=tsf; OrderedLocusNames=b0170, JW0165;  

 Linear View
View Location
   180.0  –  205.0 (KBP)

Homology Analysis
BLAST
    Bacteria
         GTOP  
    PDB
        PSI-BLAST  
    SWISS-PROT
         BLAST RecName: Full=Elongation factor Ts; Short=EF-Ts  
        PSI-BLAST
    nr
         BLAST elongation factor Ts [Escherichia coli O157:H7 EDL933]  
Pfam 27.0   (database updated : 2013-03 )
    Pfam

Other Cross-Reference
    EcoCyc tsf 

MMBR References
Nucleic Acids Res. 1981;9:4163-4172
Organization and nucleotide sequence of a new ribosomal operon in Escherichia coli containing the genes for ribosomal protein S2 and elongation factor Ts.
An, G., D. S. Bendiak, L. A. Mamelak, and J. D. Friesen.

Sequences
Amino acid
FASTA format
0001 MAEITASLVK ELRERTGAGM MDCKKALTEA NGDIELAIEN MRKSGAIKAA KKAGNVAADG VIKTKIDGNY 
0071 GIILEVNCQT DFVAKDAGFQ AFADKVLDAA VAGKITDVEV LKAQFEEERV ALVAKIGENI NIRRVAALEG 
0141 DVLGSYQHGA RIGVLVAAKG ADEELVKHIA MHVAASKPEF IKPEDVSAEV VEKEYQVQLD IAMQSGKPKE 
0211 IAEKMVEGRM KKFTGEVSLT GQPFVMEPSK TVGQLLKEHN AEVTGFIRFE VGEGIEKVET DFAAEVAAMS 
0281 KQS

Nucleotide
FASTA format

View sequence out neighbor 100bp
-100                       TAGTACACGT TTGGTTAGGG GGCCTGCATA 
-070 TGGCCCCCTT TTTCACTTTT ATATCTGTGC GGTTTAATGC CGGGCAGATC ACATCTCCGA GGATTTTAGA 
0001 atggctgaaa ttaccgcatc cctggtaaaa gagctgcgtg agcgtactgg cgcaggcatg atggattgca 
0071 aaaaagcact gactgaagct aacggcgaca tcgagctggc aatcgaaaac atgcgtaagt ccggtgctat 
0141 taaagcagcg aaaaaagcag gcaacgttgc tgctgacggc gtgatcaaaa ccaaaatcga cggcaactac 
0211 ggcatcattc tggaagttaa ctgccagact gacttcgttg caaaagacgc tggtttccag gcgttcgcag 
0281 acaaagttct ggacgcagct gttgctggca aaatcactga cgttgaagtt ctgaaagcac agttcgaaga 
0351 agaacgtgtt gcgctggtag cgaaaattgg tgaaaacatc aacattcgcc gcgttgctgc gctggaaggc 
0421 gacgttctgg gttcttatca gcacggtgcg cgtatcggcg ttctggttgc tgctaaaggc gctgacgaag 
0491 agctggttaa acacatcgct atgcacgttg ctgcaagcaa gccagaattc atcaaaccgg aagacgtatc 
0561 cgctgaagtg gtagaaaaag aataccaggt acagctggat atcgcgatgc agtctggtaa gccgaaagaa 
0631 atcgcagaga aaatggttga aggccgcatg aagaaattca ccggcgaagt ttctctgacc ggtcagccgt 
0701 tcgttatgga accaagcaaa actgttggtc agctgctgaa agagcataac gctgaagtga ctggcttcat 
0771 ccgcttcgaa gtgggtgaag gcatcgagaa agttgagact gactttgcag cagaagttgc tgcgatgtcc 
0841 aagcagtctt aaTTATCAAA AAGGAGCCGC CTGAGGGCGG CTTCTTTTTG TGCCCATCTT GTAAATTCAG 
0911 CTAACCCTTG TGGGGCTGCG CTGAAAAGCG ACGTACAATG TC