MG1655
W3110
Search for
  Japanese | English
Gene Report : talB
PEC Original Annotations
Essentiality
     Class non-essential
     References (PMID)  
Related gene (MG1655 PEC)
     Gene Search Search MG1655 PEC by gene name:  talB
Related strains
     Strains Search Search strains by gene name:  talB   Search strains by all related name:  talB b0008 ECK0008 JW0007 yaaK

General information  (Go to Linear View:)
 Gene Name talB  
 Alternative name b0008,ECK0008,JW0007,yaaK  
 Location, Length 8,238 - 9,191 (  +  ) ;   0.18 min ; 954 (bp) ,   317 (aa) Go to Linear View
 Product transaldolase B  
 Note ECK0008:JW0007:b0008  
 Function  
 PID 21321899  
SWISS-PROT  ( Show details )
  botton Entry name(Acc.no) TALB_ECOLI ( P0A870 ; P30148 )
    -  Protein name RecName: Full=Transaldolase B; EC=2.2.1.2;  
    -  Synonyms  
    -  Gene name Name=talB; Synonyms=yaaK; OrderedLocusNames=b0008, JW0007;  

 Linear View
View Location
   0.0  –  25.0 (KBP)

Homology Analysis
BLAST
    Bacteria
         GTOP  
    PDB
        PSI-BLAST  
    SWISS-PROT
         BLAST RecName: Full=Transaldolase B  
        PSI-BLAST
    nr
         BLAST transaldolase [Escherichia coli O157:H7 str. EC4196]  
Pfam 27.0   (database updated : 2013-03 )
    Pfam

Other Cross-Reference
    EcoCyc talB 

MMBR References
J Bacteriol. 1995;177:5930-5936
Transaldolase B of Escherichia coli K-12: cloning of its gene, talB, and characterization of the enzyme from recombinant strains.
Sprenger, G. A., U. Schorken, G. Sprenger, and H. Sahm.

Sequences
Amino acid
FASTA format
0001 MTDKLTSLRQ YTTVVADTGD IAAMKLYQPQ DATTNPSLIL NAAQIPEYRK LIDDAVAWAK QQSNDRAQQI 
0071 VDATDKLAVN IGLEILKLVP GRISTEVDAR LSYDTEASIA KAKRLIKLYN DAGISNDRIL IKLASTWQGI 
0141 RAAEQLEKEG INCNLTLLFS FAQARACAEA GVFLISPFVG RILDWYKANT DKKEYAPAED PGVVSVSEIY 
0211 QYYKEHGYET VVMGASFRNI GEILELAGCD RLTIAPALLK ELAESEGAIE RKLSYTGEVK ARPARITESE 
0281 FLWQHNQDPM AVDKLAEGIR KFAIDQEKLE KMIGDLL

Nucleotide
FASTA format

View sequence out neighbor 100bp
-100                       ATAACCGTCT TGTCGGCGGT TGCGCTGACG 
-070 TTGCGTCGTG ATATCATCAG GGCAGACCGG TTACATCCCC CTAACAAGCT GTTTAAAGAG AAATACTATC 
0001 atgacggaca aattgacctc ccttcgtcag tacaccaccg tagtggccga cactggggac atcgcggcaa 
0071 tgaagctgta tcaaccgcag gatgccacaa ccaacccttc tctcattctt aacgcagcgc agattccgga 
0141 ataccgtaag ttgattgatg atgctgtcgc ctgggcgaaa cagcagagca acgatcgcgc gcagcagatc 
0211 gtggacgcga ccgacaaact ggcagtaaat attggtctgg aaatcctgaa actggttccg ggccgtatct 
0281 caactgaagt tgatgcgcgt ctttcctatg acaccgaagc gtcaattgcg aaagcaaaac gcctgatcaa 
0351 actctacaac gatgctggta ttagcaacga tcgtattctg atcaaactgg cttctacctg gcagggtatc 
0421 cgtgctgcag aacagctgga aaaagaaggc atcaactgta acctgaccct gctgttctcc ttcgctcagg 
0491 ctcgtgcttg tgcggaagcg ggcgtgttcc tgatctcgcc gtttgttggc cgtattcttg actggtacaa 
0561 agcgaatacc gataagaaag agtacgctcc ggcagaagat ccgggcgtgg tttctgtatc tgaaatctac 
0631 cagtactaca aagagcacgg ttatgaaacc gtggttatgg gcgcaagctt ccgtaacatc ggcgaaattc 
0701 tggaactggc aggctgcgac cgtctgacca tcgcaccggc actgctgaaa gagctggcgg agagcgaagg 
0771 ggctatcgaa cgtaaactgt cttacaccgg cgaagtgaaa gcgcgtccgg cgcgtatcac tgagtccgag 
0841 ttcctgtggc agcacaacca ggatccaatg gcagtagata aactggcgga aggtatccgt aagtttgcta 
0911 ttgaccagga aaaactggaa aaaatgatcg gcgatctgct gtaaTCATTC TTAGCGTGAC CGGGAAGTCG 
0981 GTCACGCTAC CTCTTCTGAA GCCTGTCTGT CACTCCCTTC GCAGTGTATC ATTCTGTTTA ACGAGACTGT 
1051 TTAA