MG1655
W3110
Search for
  Japanese | English
Gene Report : caiC
PEC Original Annotations
Essentiality
     Class non-essential
     References (PMID)
Escherichia coli and Salmonella, Cellular and Molecular Biology Second Edition. ASM Press. 1996
Neidhart, F.C.
Related gene (MG1655 PEC)
     Gene Search Search MG1655 PEC by gene name:  caiC
Related strains
     Strains Search Search strains by gene name:  caiC   Search strains by all related name:  caiC b0037 ECK0038 JW0036 yaaM

General information  (Go to Linear View:)
 Gene Name caiC  
 Alternative name b0037,ECK0038,JW0036,yaaM  
 Location, Length 36,271 - 37,839 (  -  ) ;   0.78 min ; 1569 (bp) ,   522 (aa) Go to Linear View
 Product predicted crotonobetaine CoA ligase:carnitine CoA ligase  
 Note ECK0038:JW0036:b0037  
 Function  
 PID 21321919  
SWISS-PROT  ( Show details )
  botton Entry name(Acc.no) CAIC_ECOLI ( P31552 ; Q6IU50 )
    -  Protein name RecName: Full=Probable crotonobetaine/carnitine-CoA ligase; EC=6.2.1.-;  
    -  Synonyms  
    -  Gene name Name=caiC; Synonyms=yaaM; OrderedLocusNames=b0037, JW0036;  

 Linear View
View Location
   25.0  –  50.0 (KBP)

Homology Analysis
BLAST
    Bacteria
         GTOP  
    PDB
        PSI-BLAST  
    SWISS-PROT
        BLAST  
        PSI-BLAST
    nr
         BLAST predicted crotonobetaine CoA ligase:carnitine CoA ligase [Escherichia coli str. K-12 substr. W3110]  
Pfam 27.0   (database updated : 2013-03 )
    Pfam

Other Cross-Reference
    EcoCyc caiC 

Sequences
Amino acid
FASTA format
0001 MDRGAMDIIG GQHLRQMWDD LADVYGHKTA LICESSGGVV NRYSYLELNQ EINRTANLFY TLGIRKGDKV 
0071 ALHLDNCPEF IFCWFGLAKI GAIMVPINAR LLCEESAWIL QNSQACLLVT SAQFYPMYQQ IQQEDATQLR 
0141 HICLTDVALP ADDGVSSFTQ LKNQQPATLC YAPPLSTDDT AEILFTSGTT SRPKGVVITH YNLRFAGYYS 
0211 AWQCALRDDD VYLTVMPAFH IDCQCTAAMA AFSAGATFVL VEKYSARAFW GQVQKYRATV TECIPMMIRT 
0281 LMVQPPSAND QQHRLREVMF YLNLSEQEKD AFCERFGVRL LTSYGMTETI VGIIGDRPGD KRRWPSIGRV 
0351 GFCYEAEIRD DHNRPLPAGE IGEICIKGIP GKTIFKEYFL NPQATAKVLE ADGWLHTGDT GYRDEEDFFY 
0421 FVDRRCNMIK RGGENVSCVE LENIIAAHPK IQDIVVVGIK DSIRDEAIKA FVVLNEGETL SEEEFFRFCE 
0491 QNMAKFKVPS YLEIRKDLPR NCSGKIIRKN LK

Nucleotide
FASTA format

View sequence out neighbor 100bp
-100                       caggagttgg tcagcaaagg tctggccaaa 
-070 gttgaggact aaacgcgtgg cgtcagtcgg cttgcctgac tagcgcccgc ccaataacaa acgaacaaaa 
0001 atggatagag gtgcaatgga tatcattggc ggacaacatc tacgtcaaat gtgggacgat cttgcggacg 
0071 tttacggtca taaaacggcg ctgatttgtg aatccagcgg cggagtcgtt aaccggtata gttatcttga 
0141 gttaaatcag gagattaacc gcacggcaaa cctgttttat acgctgggga ttcgcaaagg cgacaaggtt 
0211 gcactacatc tcgacaactg cccggaattt atcttttgct ggttcgggct ggcaaaaatt ggcgcgatta 
0281 tggtgccgat taacgcccgc ctgttgtgcg aggaaagcgc gtggatcctg caaaatagcc aggcgtgcct 
0351 gctggtgacc agtgcgcaat tctatcctat gtatcaacag attcagcagg aagatgccac tcaattgcgg 
0421 cacatttgcc tgacagatgt ggcacttccc gctgatgatg gcgtgagttc gtttactcaa ctgaaaaatc 
0491 aacaacctgc caccttgtgc tatgcaccgc cgctatcgac tgacgatacg gcggaaattc tcttcacctc 
0561 cggcaccacc tcccgaccga aaggtgtggt gattacccat tacaacctgc gcttcgctgg atattactcc 
0631 gcctggcagt gtgcactgcg tgacgatgac gtctacctga cggtaatgcc tgcgtttcat atcgattgcc 
0701 agtgtactgc ggcgatggcg gcgttttctg ccggggccac ctttgtgctg gtcgagaaat acagcgcccg 
0771 cgccttctgg ggacaggtac agaagtaccg cgccaccgtt accgaatgta ttccgatgat gatccgtacg 
0841 ttgatggtac agccgccttc agcgaacgat cagcaacacc gcctgcggga agtgatgttt tatctcaact 
0911 tgtcggagca ggaaaaagat gcgttttgtg aacgcttcgg cgttcgcttg ctgacgtctt atgggatgac 
0981 ggaaaccatt gtgggcatta tcggcgatcg tcctggcgat aaacgacgct ggccgtcgat tggtcgggtg 
1051 gggttttgct acgaagcgga gatccgcgac gatcacaatc gcccgctccc ggctggtgag atcggtgaaa 
1121 tctgcattaa aggcatacct gggaaaacca tcttcaaaga gtactttctc aacccacaag ccactgcgaa 
1191 agtgctggaa gccgatggct ggctgcatac cggcgatacc ggataccgcg acgaagagga ctttttttat 
1261 ttcgtcgatc gccgctgcaa tatgattaaa cgtggcggcg agaatgtctc ctgcgtggag ctggaaaata 
1331 ttatcgccgc gcacccgaaa attcaggaca tcgtggttgt gggtattaaa gattcgattc gcgatgaagc 
1401 catcaaagca tttgtggtgc tgaatgaagg tgaaacattg agcgaagagg aatttttccg cttctgcgaa 
1471 caaaatatgg cgaaatttaa agtgccctct tatctggaga tcagaaaaga tctgccacgt aattgctcgg 
1541 ggaaaataat tagaaagaat ctgaaataaa tgaaacagca gggaactacc ctgccagcta ataatcacac 
1611 tctaaaacaa tatgcatttt ttgcagggat gttgtcgtcc ctgaaaaagc aaaaatgga