MG1655
W3110
Search for
  Japanese | English
Gene Report : dnaJ
PEC Original Annotations
Essentiality
     Class non-essential
     References (PMID)  
Related gene (MG1655 PEC)
     Gene Search Search MG1655 PEC by gene name:  dnaJ
Related strains
     Strains Search Search strains by gene name:  dnaJ   Search strains by all related name:  dnaJ b0015 ECK0015 faa groP grpC JW0014

General information  (Go to Linear View:)
 Gene Name dnaJ  
 Alternative name b0015,ECK0015,faa,groP,grpC,JW0014  
 Location, Length 14,168 - 15,298 (  +  ) ;   0.30 min ; 1131 (bp) ,   376 (aa) Go to Linear View
 Product chaperone Hsp40, co-chaperone with DnaK  
 Note ECK0015:JW0014:b0015  
 Function  
 PID 21321903  
SWISS-PROT  ( Show details )
  botton Entry name(Acc.no) DNAJ_ECOLI ( P08622 )
    -  Protein name RecName: Full=Chaperone protein dnaJ; AltName: Full=Heat shock protein J; AltName: Full=HSP40;  
    -  Synonyms  
    -  Gene name Name=dnaJ; Synonyms=groP; OrderedLocusNames=b0015, JW0014;  

 Linear View
View Location
   5.0  –  30.0 (KBP)

Homology Analysis
BLAST
    Bacteria
         GTOP  
    PDB
        PSI-BLAST  
    SWISS-PROT
         BLAST RecName: Full=Chaperone protein dnaJ; AltName: Full=Heat shock protein J; AltName: Full=HSP40  
         PSI-BLAST RecName: Full=Chaperone protein dnaJ; AltName: Full=Heat shock protein J; AltName: Full=HSP40
    nr
         BLAST chaperone Hsp40, co-chaperone with DnaK [Escherichia coli str. K-12 substr. MG1655]  
Pfam 27.0   (database updated : 2013-03 )
    Pfam

Other Cross-Reference
    EcoCyc dnaJ 

MMBR References
J Biol Chem. 1995;270:22669-22672
A novel function of Escherichia coli chaperone DnaJ. Protein-disulfide isomerase.
de Crouy-Chanel, A., M. Kohiyama, and G. Richarme.

Sequences
Amino acid
FASTA format
0001 MAKQDYYEIL GVSKTAEERE IRKAYKRLAM KYHPDRNQGD KEAEAKFKEI KEAYEVLTDS QKRAAYDQYG 
0071 HAAFEQGGMG GGGFGGGADF SDIFGDVFGD IFGGGRGRQR AARGADLRYN MELTLEEAVR GVTKEIRIPT 
0141 LEECDVCHGS GAKPGTQPQT CPTCHGSGQV QMRQGFFAVQ QTCPHCQGRG TLIKDPCNKC HGHGRVERSK 
0211 TLSVKIPAGV DTGDRIRLAG EGEAGEHGAP AGDLYVQVQV KQHPIFEREG NNLYCEVPIN FAMAALGGEI 
0281 EVPTLDGRVK LKVPGETQTG KLFRMRGKGV KSVRGGAQGD LLCRVVVETP VGLNERQKQL LQELQESFGG 
0351 PTGEHNSPRS KSFFDGVKKF FDDLTR

Nucleotide
FASTA format

View sequence out neighbor 100bp
-100                       GACAAAAAAT AATCGCCCTA TAAACGGGTA 
-070 ATTATACTGA CACGGGCGAA GGGGAATTTC CTCTCCGCCC GTGCATTCAT CTAGGGGCAA TTTAAAAAAG 
0001 atggctaagc aagattatta cgagatttta ggcgtttcca aaacagcgga agagcgtgaa atcagaaagg 
0071 cctacaaacg cctggccatg aaataccacc cggaccgtaa ccagggtgac aaagaggccg aggcgaaatt 
0141 taaagagatc aaggaagctt atgaagttct gaccgactcg caaaaacgtg cggcatacga tcagtatggt 
0211 catgctgcgt ttgagcaagg tggcatgggc ggcggcggtt ttggcggcgg cgcagacttc agcgatattt 
0281 ttggtgacgt tttcggcgat atttttggcg gcggacgtgg tcgtcaacgt gcggcgcgcg gtgctgattt 
0351 acgctataac atggagctca ccctcgaaga agctgtacgt ggcgtgacca aagagatccg cattccgact 
0421 ctggaagagt gtgacgtttg ccacggtagc ggtgcaaaac caggtacaca gccgcagact tgtccgacct 
0491 gtcatggttc tggtcaggtg cagatgcgcc agggattctt cgctgtacag cagacctgtc cacactgtca 
0561 gggccgcggt acgctgatca aagatccgtg caacaaatgt catggtcatg gtcgtgttga gcgcagcaaa 
0631 acgctgtccg ttaaaatccc ggcaggggtg gacactggag accgcatccg tcttgcgggc gaaggtgaag 
0701 cgggcgagca tggcgcaccg gcaggcgatc tgtacgttca ggttcaggtt aaacagcacc cgattttcga 
0771 gcgtgaaggc aacaacctgt attgcgaagt cccgatcaac ttcgctatgg cggcgctggg tggcgaaatc 
0841 gaagtaccga cccttgatgg tcgcgtcaaa ctgaaagtgc ctggcgaaac ccagaccggt aagctattcc 
0911 gtatgcgcgg taaaggcgtc aagtctgtcc gcggtggcgc acagggtgat ttgctgtgcc gcgttgtcgt 
0981 cgaaacaccg gtaggcctga acgaaaggca gaaacagctg ctgcaagagc tgcaagaaag cttcggtggc 
1051 ccaaccggcg agcacaacag cccgcgctca aagagcttct ttgatggtgt gaagaagttt tttgacgacc 
1121 tgacccgcta aCCTCCCCAA AAGCCTGCCC GTGGGCAGGC CTGGGTAAAA ATAGGGTGCG TTGAAGATAT 
1191 GCGAGCACCT GTAAAGTGGC GGGGATCACT CCCATAAGCG C