MG1655
W3110
Search for
Japanese | English
Gene Report : recE
PEC Original Annotations
Essentiality
     Class non-essential
     References (PMID)  
     Deletion 20 (LD)  ,  DE(PLK1608)  ,  OCR70,L90-5 (LD 20-1_P/O) (D)  ,  OCR70,L90-6 (LD 20-1_P/O & 20-2TC) (D)  
Related gene (W3110 PEC)
     Gene Search Search MG1655 PEC by gene name:  recE
Related strains
     Strains Search Search strains by gene name:  recE   Search strains by all related name:  recE b1350 ECK1347 JW1344 rmuB sbcA

General information  (Go to Linear View:)
 Gene Name recE  
 Alternative name b1350,ECK1347,JW1344,rmuB,sbcA  
 Location, Length 1,412,810 - 1,415,410 (  -  ) ;   30.45 min ; 2601 (bp) ,   866 (aa) Go to Linear View
 Product Rac prophage; exonuclease VIII, 5' -> 3' specific dsDNA exonuclease  
 Operon Name recET-lar-ydaCQ-intR  
 Note exonuclease VIII, ds DNA exonuclease, 5' --> 3' specific; GO_component: GO:0005737 - cytoplasm; GO_process: GO:0006308 - DNA catabolic process; GO_process: GO:0006281 - DNA repair  
 Function enzyme; Degradation of DNA; Phage or Prophage Related  
 Gene Ontology GO:0004518; nuclease activity ( recE )
GO:0004527; exonuclease activity ( recE )
GO:0016787; hydrolase activity ( recE )
 PID 1787612  
 EC number
  (KEGG Pathway)
 
3.1.11.-  
SWISS-PROT  ( Show details [ 2 more] )
  botton Entry name(Acc.no) RECE_ECOLI ( P15032 ; P76848; P77807 )
    -  Protein name Exodeoxyribonuclease VIII  
    -  Synonyms EC 3.1.11.-, EXO VIII  
    -  Gene name Name=recE; OrderedLocusNames=b1350;  

 Linear View (Whole Mode)
View Location
   1400.0  –  1425.0 (KBP)

Homology Analysis
BLAST
    Bacteria
         GTOP recE (  homologous genes of other bacterias  )  
    PDB     (database updated : 2007.02.20 )
         PSI-BLAST Chain A, Crystal Structure Of Colicin E3 V206c Mutant In Complex With Its Immunity Protein  
    SWISS-PROT     (database updated : 2007.02.20 )
         BLAST Exodeoxyribonuclease 8  
         PSI-BLAST Collagen alpha-2
    nr     (database updated : 2007.02.20 )
         BLAST Rac prophage; exonuclease VIII, 5' -  
Pfam 28.0   (database updated : 2015-05 )
    Pfam
PROSITE
    PROSITE ASN_GLYCOSYLATION    CAMP_PHOSPHO_SITE    PKC_PHOSPHO_SITE    CK2_PHOSPHO_SITE    TYR_PHOSPHO_SITE    MYRISTYL    AMIDATION     

Other Cross-Reference
    EcoCyc recE 

MMBR References
Mol Gen Genet. 1979;175(3):245-50.
Loss of rac locus DNA in merozygotes of Escherichia coli K12.
Evans R, Seeley NR, Kuempel PL. ( 160489 )
J Bacteriol. 1983;156(2):718-26.
Genetic analysis of transposon-induced mutations of the Rac prophage in Escherichia coli K-12 which affect expression and function of recE.
Fouts KE, Wasie-Gilbert T, Willis DK, Clark AJ, Barbour SD. ( 6313615 )
Mol Gen Genet. 1979;175(2):159-74.
Physical characterisation of the "Rac prophage" in E. coli K12.
Kaiser K, Murray NE. ( 390313 )
Mol Gen Genet. 1980;179(3):555-63.
On the nature of sbcA mutations in E. coli K 12.
Kaiser K, Murray NE. ( 6449653 )
Mol Gen Genet. 1981;184(2):208-12.
P1 transduction map spanning the replication terminus of Escherichia coli K12.
Bitner RM, Kuempel PL. ( 6276692 )
J Bacteriol. 1985;162(3):1166-72.
Mutation-dependent suppression of recB21 recC22 by a region cloned from the Rac prophage of Escherichia coli K-12.
Willis DK, Satin LH, Clark AJ. ( 3158642 )
J Bacteriol. 1989;171(4):2101-9.
Suppression of a frameshift mutation in the recE gene of Escherichia coli K-12 occurs by gene fusion.
Chu CC, Templin A, Clark AJ. ( 2649487 )
Biochimie. 1991;73(4):523-32.
rec genes and homologous recombination proteins in Escherichia coli.
Clark AJ. ( 1911953 )
J Bacteriol. 1994;176:7024-7031
Transcription of the Escherichia coli recE gene from a promoter in Tn5 and IS50.
Clark, A. J., L. H. Satin, and C. C. Chu.

Sequences
Amino acid
FASTA format
0001 MSTKPLFLLR KAKKSSGEPD VVLWASNDFE STCATLDYLI VKSGKKLSSY FKAVATNFPV VNDLPAEGEI 
0071 DFTWSERYQL SKDSMTWELK PGAAPDNAHY QGNTNVNGED MTEIEENMLL PISGQELPIR WLAQHGSEKP 
0141 VTHVSRDGLQ ALHIARAEEL PAVTALAVSH KTSLLDPLEI RELHKLVRDT DKVFPNPGNS NLGLITAFFE 
0211 AYLNADYTDR GLLTKEWMKG NRVSHITRTA SGANAGGGNL TDRGEGFVHD LTSLARDVAT GVLARSMDLD 
0281 IYNLHPAHAK RIEEIIAENK PPFSVFRDKF ITMPGGLDYS RAIVVASVKE APIGIEVIPA HVTEYLNKVL 
0351 TETDHANPDP EIVDIACGRS SAPMPQRVTE EGKQDDEEKP QPSGTTAVEQ GEAETMEPDA TEHHQDTQPL 
0421 DAQSQVNSVD AKYQELRAEL HEARKNIPSK NPVDDDKLLA ASRGEFVDGI SDPNDPKWVK GIQTRDCVYQ 
0491 NQPETEKTSP DMNQPEPVVQ QEPEIACNAC GQTGGDNCPD CGAVMGDATY QETFDEESQV EAKENDPEEM 
0561 EGAEHPHNEN AGSDPHRDCS DETGEVADPV IVEDIEPGIY YGISNENYHA GPGISKSQLD DIADTPALYL 
0631 WRKNAPVDTT KTKTLDLGTA FHCRVLEPEE FSNRFIVAPE FNRRTNAGKE EEKAFLMECA STGKTVITAE 
0701 EGRKIELMYQ SVMALPLGQW LVESAGHAES SIYWEDPETG ILCRCRPDKI IPEFHWIMDV KTTADIQRFK 
0771 TAYYDYRYHV QDAFYSDGYE AQFGVQPTFV FLVASTTIEC GRYPVEIFMM GEEAKLAGQQ EYHRNLRTLS 
0841 DCLNTDEWPA IKTLSLPRWA KEYAND

Nucleotide
FASTA format

View sequence out neighbor 100bp
-100                       agaaatagcc tgcgtatggc gcaggctatg 
-070 aacagtgtgt atccggcaag atcattcact gaacaaaacg aattttaatc tgagttgagg ttaaaaaaca 
0001 atgagcacaa aaccactctt cctgttacgg aaagcgaaaa aatcatccgg tgaacctgac gtcgtcctgt 
0071 gggcaagcaa cgattttgaa tcgacctgtg ccactctgga ctacctgatc gttaagtcag gtaaaaaact 
0141 gagcagctat tttaaagctg ttgccacgaa ttttcctgtc gttaatgacc tgcccgctga aggtgagatc 
0211 gattttacct ggagtgaacg ctatcaactc agcaaagact ccatgacatg ggaactaaaa ccgggagcag 
0281 caccagacaa cgctcactat caaggcaata ccaacgtcaa cggcgaagac atgactgaga ttgaggagaa 
0351 tatgctactc ccaatttctg gccaggaact gcccattcgt tggcttgctc aacacggcag cgaaaaaccg 
0421 gtaacgcacg tttcacgcga cggactccag gcattacaca ttgctcgggc tgaagaacta ccggctgtta 
0491 ctgccctggc tgtttcccac aaaaccagcc tgctcgaccc gctggaaatt cgcgaactcc acaaactggt 
0561 tcgtgacact gacaaagttt tccctaatcc tggtaattca aacctgggac tgataactgc ttttttcgaa 
0631 gcatacctga acgctgacta caccgatcga ggactgctga caaaagagtg gatgaagggt aatcgtgttt 
0701 cacacatcac tcgcacggct tccggtgcta atgctggcgg cggaaacctc accgatcgcg gcgaaggttt 
0771 cgtacacgat ctgacgtcac tggcgcgcga cgtagccact ggcgtactgg cccgttcaat ggatctggac 
0841 atctataacc ttcatccggc acacgctaaa cgcattgagg aaattatcgc tgaaaataaa ccgccctttt 
0911 ctgttttccg cgacaaattc atcaccatgc ctggcgggct ggattattcc cgcgccatcg tggttgcgtc 
0981 cgtaaaagaa gcaccaattg ggatcgaggt catccccgcg cacgtcactg aatatctgaa caaagtactg 
1051 actgaaaccg atcatgccaa ccctgatccg gaaatcgtgg atattgcctg cggtcgctcc tctgccccga 
1121 tgccgcagcg agtaacagaa gaaggaaaac aggatgatga agaaaaaccg caaccatctg gaacaacggc 
1191 agttgaacag ggagaggctg aaacaatgga accggacgca actgaacatc atcaggacac gcagccgctg 
1261 gatgctcagt cacaggtaaa ttctgttgat gcgaaatatc aggaactgcg ggcagaactc catgaagccc 
1331 ggaaaaacat tccatcaaaa aatcctgtcg atgacgataa attgcttgct gcatcacgtg gtgaatttgt 
1401 tgacggaatt agcgacccga acgatccgaa atgggtaaag gggatccaga ctcgcgattg tgtgtaccag 
1471 aaccagccag aaacggaaaa aaccagccca gatatgaatc aacctgagcc agtagtgcaa caggaaccgg 
1541 aaatagcctg caatgcctgc ggccagactg gcggggataa ctgccctgac tgtggtgcgg tgatgggcga 
1611 cgcaacatac caggaaacat tcgatgaaga gagtcaggtt gaagctaagg aaaatgatcc ggaggaaatg 
1681 gaaggcgctg aacatccgca caatgagaat gctggcagcg atccgcatcg cgattgcagt gatgaaactg 
1751 gcgaagtcgc agatcccgta atcgtagaag acatagagcc aggtatttat tacggaattt cgaatgagaa 
1821 ttaccacgcg ggtcccggta tcagtaagtc tcagctcgat gacattgctg atactccggc actatatttg 
1891 tggcgtaaaa atgcccccgt ggacaccaca aagacaaaaa cgctcgattt aggaactgct ttccactgcc 
1961 gggtacttga accggaagaa ttcagtaacc gctttatcgt agcacctgaa tttaaccgcc gtacaaacgc 
2031 cggaaaagaa gaagagaaag cgtttctgat ggaatgcgca agcacaggaa aaacggttat cactgcggaa 
2101 gaaggccgga aaattgaact catgtatcaa agcgttatgg ctttgccgct ggggcaatgg cttgttgaaa 
2171 gcgccggaca cgctgaatca tcaatttact gggaagatcc tgaaacagga attttgtgtc ggtgccgtcc 
2241 ggacaaaatt atccctgaat ttcactggat catggacgtg aaaactacgg cggatattca acgattcaaa 
2311 accgcttatt acgactaccg ctatcacgtt caggatgcat tctacagtga cggttatgaa gcacagtttg 
2381 gagtgcagcc aactttcgtt tttctggttg ccagcacaac tattgaatgc ggacgttatc cggttgaaat 
2451 tttcatgatg ggcgaagaag caaaactggc aggtcaacag gaatatcacc gcaatctgcg aaccctgtct 
2521 gactgcctga ataccgatga atggccagct attaagacat tatcactgcc ccgctgggct aaggaatatg 
2591 caaatgacta agcaaccacc aatcgcaaaa gccgatctgc aaaaaactca gggaaaccgt gcaccagcag 
2661 cagttaaaaa tagcgacgtg attagtttta ttaaccagcc a