cDNA ( Data source : RAP-DB )

cDNA Detail

jump to Other species ESTs data to homologous Rice cDNA

General information
RAP - Accession No. AK065117     Link to RAP-DB ( IRGSP 1.0 / Build5 )
RAP ID Os01g0360200 ( IRGSP 1.0 / Build5 )
RAP - Chromosome No. 1
RAP - Location, Length 14,764,190 -  14,770,613  ( - );   6,424(bp)

Exon (Data source : RAP-DB)
Exon 1 Location 14,764,190 -  14,764,408 ( - );   219 (bp)
Exon 2 Location 14,764,492 -  14,765,003 ( - );   512 (bp)
Exon 3 Location 14,765,139 -  14,765,218 ( - );   80 (bp)
Exon 4 Location 14,765,397 -  14,765,499 ( - );   103 (bp)
Exon 5 Location 14,765,592 -  14,765,707 ( - );   116 (bp)
Exon 6 Location 14,765,888 -  14,765,980 ( - );   93 (bp)
Exon 7 Location 14,766,089 -  14,766,475 ( - );   387 (bp)
Exon 8 Location 14,767,490 -  14,767,924 ( - );   435 (bp)
Exon 9 Location 14,767,998 -  14,768,111 ( - );   114 (bp)
Exon 10 Location 14,768,205 -  14,768,253 ( - );   49 (bp)
Exon 11 Location 14,768,484 -  14,768,643 ( - );   160 (bp)
Exon 12 Location 14,768,741 -  14,769,345 ( - );   605 (bp)
Exon 13 Location 14,770,292 -  14,770,613 ( - );   322 (bp)

Related Rice IDs
RAP Locus RAP ID KOME
Clone ID
KOME
Clone Name
KOME
Cluster ID
Tigr ID cDNA
Accession No
RiceXPro
FeatureNum
UniProt
Accession No
UniProt Entry
Name
Os01g0360200 Os01t0360200-01 200428 J013001O12 413 LOC_Os01g25820.1 AK065117 5811 Q5ZAJ0 RBOHB_ORYSJ
Os01g0360200 Os01t0360200-01 200428 J013001O12 413 LOC_Os01g25820.2 AK065117 5811 Q5ZAJ0 RBOHB_ORYSJ


Chromosome: 1 ,  position: 14,764,190 - 14,770,613 bp

   Now loading


#
#
Sequence (Data source : RAP-DB)
Nucleotide
Fasta Format
000001 actactacca ttgccaagcc aggccaggcc agaccggcca tctgcattgc atttgctctc 
000061 tctctctctc tctctctctc ggcaccacgg acactcgtac agctgccgcc tgccggaggg 
000121 ttggtggtgt gtttcaggtt ccagaaaaat cctccagctt tttgtggtcg cttgaggagc 
000181 tgagctgtgt gagccttgca aggtttgcat caacaagctt gggggttttt cctatcttgt 
000241 tgttctgagg gaattcaaga aatgctccaa atggtctgaa ttcgtaggtt tatttgggct 
000301 ggaatctctc agagggttta aggtaccgtt cctttcgtca cttcccccaa agttttagcc 
000361 tgcaaagttt gttcttcttc ttcttcttct tcttcttctt cttcttcttc ttttttccct 
000421 cttgctctgt gtctgattct tcctttccct tttcgttttg tttctccact tgtgaataag 
000481 cttttgtttt ttttacattc agtagtaccc actcactagt agaaatgttc ctctgtttct 
000541 tctccactac tgttggacat gtttgcttgc tgtttgtggg ttgtggcacc aagaaacgga 
000601 tggttgattg agggggtggg tgttggtgtg ttcctgcatt ttcttggaag cagcagcttc 
000661 cagatctgag atggcagagg tattttgcgg ctcatggttt gagttccatt tcgagtgaat 
000721 tcgttcattc cttccttcag tttcttggtt tatttttgag gggtagtttc ttggtttatc 
000781 ttggggcagt tttaaagttt tcccctcttt tattagctaa tgctgctgaa gctgtacatc 
000841 cctggaggct atcttctcca tatttaatgg attggtagta tcttagattc ctagtttatt 
000901 ggattttctc tctcccgaat tttgggtttt ggaatagatg ttctggatct catagacttc 
000961 aagagaggca gttctgctat ttaaattgct atttctttct tcagttatat atttttttct 
001021 gtacctagac tgcagataat tttggtctga gtgtctctta aaaaaaagga gataattttg 
001081 gtctgaatga acagtgaagt gttttatttc actgattttt gtccgtatca ctatattagt 
001141 agttattttc atttttgccc agacttcacc tttttctttt ttgttgttgt gctaaaagac 
001201 caaattatca ctttcaatca ctgaagttca tctttccttg gttgctaact aaattatccg 
001261 ttgatcagag gaaaaaggaa agaggagaaa ttgtaaggac aagtagagaa gaacatggct 
001321 gacctggaag caggcatggt tgctgctgcc acagaccagg gcaattcaac aaggtcacaa 
001381 gatgacgcag ccacactgat cccgaacagt ggcaatctgg gctcgagcaa caggagcacc 
001441 aagacggcca ggttcaagga cgacgacgag ctggtcgaga tcaccctcga cgtgcagcgc 
001501 gattcggtgg caatccaaga agtgagaggg gtggatgagg gtggctccgg gcacggtacc 
001561 gggttcgacg gcctgccact ggtgtcaccc tcgtcgaaga gcggaaagct gacgtcaaag 
001621 ctcaggcagg tgaccaatgg gctcaagatg aagagctcca gcaggaaggc gccatccccg 
001681 caggcgcagc agtctgcgaa gagggtgagg aagaggctgg acaggaccaa gagcagcgcc 
001741 gccgtggcgc tcaaaggatt gcagtttgtg actgcaaagg ttggcaatga cggctgggcc 
001801 gcggtggaga agcggttcaa tcagctgcag gtggatggtg tgctgctccg ttcaagattt 
001861 gggaaatgca ttggtaaatt ttttttttca gaagttgagc tgaatttgaa ttgttcatac 
001921 atctgttagg agaaatggtg tttattccat tatttggatt gattgtgcag gaatggatgg 
001981 gtccgacgag tttgcggtgc aaatgttcga ttctctggcg aggaagagag ggatagtgaa 
002041 gcaggtgctc actaaggacg agctcaaaga tttctatgag caattgactg atcaggggtt 
002101 tgacaatcgt cttcggacat tctttgacat gttagtactc tctgaaaaca cttctagtgt 
002161 tgtcatgttt cctttctgta ctattatagg cataaatata tttcatgtgg ttaatttgcc 
002221 aaatcaaatt tccaccacag agtagctcaa tatcttgcat agaattcaag caagtgagcg 
002281 acaagctttt catgcttctg ttttgctaac tgctaagcta ttcattgtag cacttaacaa 
002341 tgttcattct tgttgtgcag ggttgacaag aacgctgatg gaaggctcac agcagaagag 
002401 gttaaggagg taagtcagaa aacacaaaac cgaaaaaaaa tataacaatt tctatatgtt 
002461 ctgtgtttaa atggtattaa atggatgatt atgcttttgc agattattgc ccttagtgca 
002521 tcagcaaaca aactttccaa gatcaaggag cgagctgatg agtacacagc actcattatg 
002581 gaagagcttg accctacaaa cttgggatac atcgaggttt gtccaattcc aagcatcaaa 
002641 gtaatattgt gcacaaccta tgacctaacc gcattaataa ttttgacaga tggaggactt 
002701 ggaagcacta ttgcttcagt caccatctga agctgctgca agatcaacaa cgacgcacag 
002761 ctccaaactt agcaaagctc ttagcatgaa gcttgcgtct aacaaagaaa tgagcccagt 
002821 tcgtcattac tggcagcagt tcatgtactt ccttgaagag aattggaagc gcagttgggt 
002881 tatgactctg tggatctcaa tctgcattgc ccttttcatt tggaagttca ttcagtaccg 
002941 taatcgagcc gtattcggca tcatgggtta ttgtgtgacc actgcaaagg gtgctgcaga 
003001 gaccctcaaa ttcaacatgg ctttggtcct acttcctgtc tgcagaaata caatcacatg 
003061 gattcggtca aagacacagg ttggagctgt tgtacccttc aacgacaata taaactttca 
003121 taaggtaaaa ttatgttgat tcaatcaata ttgaactgat ggattttacc gtgttgtgaa 
003181 tatcatccag tccattttgc gtagtgcttt ccataatcaa gtaaagtcaa tattttttta 
003241 agataatgga agctttattg aactcagcca atgacatcaa gatgatagaa ctgtactaag 
003301 aacactctcg acctctgcat aactaagatg cacacagtca aaacacacca acactagaat 
003361 tttttttaaa gaaaaaacta aacaaaagat aggagggatt aagggccatc aatccataga 
003421 ctagatcgcc acccacgctc ctaagtaaaa aaaccccctc gctacctgct ccaattgtga 
003481 catgccacag caataaaatt atgcagaccc gacttccgaa gaatatccca agaacggagc 
003541 caatgagtaa tcaaagagat aacctggaaa ggagagtcaa tctttatgtt atcaaaaacc 
003601 acatcattac tgcctagcca caatgaccag catatagcag ccgctcctaa taggactaaa 
003661 ggtctcaaat atttagataa acacgaaagc aaactcgcaa acatatgtga aacactatgg 
003721 gggcagacat aggtttgaaa ctatttggat taaagaccaa atagaatgag caagacgaca 
003781 ttggaagagt aaatgtttaa tcatctcttc tttatgacaa aagcagcata tcttgctacc 
003841 ttgctaatta cacttggcaa gattatcctt tgttagtact acacgtctac accacggcgt 
003901 aagcaccaaa gaaagatctt gacttttaga ggacccttta aattctaaag tcgtttattt 
003961 agtaacatat gagtaacaca ttaaacctgt tcatctggta cattttttca ataatggaaa 
004021 ttagcatatc ctctacatca aaaaatgtgt ccggccatat agttgagaac taggcaaaaa 
004081 aatatgagtt gtgagactaa tatcgacttt acataatcta tgatttacta ctgtgcaggt 
004141 catagccgca ggtgttgcag ttggtgttgc tttgcatgca ggtgctcatc tgacatgtga 
004201 ttttccccgg ctgctccatg cgagtgatgc acaatatgaa ctaatgaagc ccttctttgg 
004261 ggagaagagg ccaccaaatt actggtggtt tgtaaaggga actgaaggct ggacaggtgt 
004321 ggtcatggtg gtgctcatgg caatagcatt tacattagcc caaccatggt tccgacgtaa 
004381 caagctcaag gactccaatc ccctcaaaaa aatgactggc ttcaatgcct tctggtttac 
004441 ccaccacctg tttgtcattg tgtacacttt gctctttgtc catggaacgt gcttgtatct 
004501 aagcaggaaa tggtacaaga agacggtaaa agtctatacc ctgaacacac aagaaatccc 
004561 aatgatcata gttggtacct tctttgtgag gagatcataa ctgatactta tggttcattt 
004621 ttatcatttt cagacatgga tgtacctcgc tgttcctgtt gtcctgtatg taagtgagcg 
004681 tattcttcgg ttgtttagga gccatgatgc agttgggatt cagaaggtac catcaatcaa 
004741 atctctttcc tcaacttaca tattactact atccatcgcc atccacatct ttcctttttt 
004801 tatgttgtat tttatttaaa gggtttgaac tgaaactagc cttggaatgt ctggaagctc 
004861 tgaatccgtc tttttttttt gggtttaaca tctctgcttt caacaggttg cagtgtatcc 
004921 cgggaatgta ttggctcttt atatgtcgaa gccacctggt ttcagatacc gtagtgggca 
004981 gtacatcttc ataaaatgca ctgctgtgtc tccatatgaa tggtgctggt cttacacatt 
005041 ttatggaaag aaaatgtatt attttgaaat aaagtccgca gataactaaa agagcaatac 
005101 tttgtctgtt acaggcatcc attttccata acatcagcac ctggagatga ttatcttagt 
005161 gttcatattc gcacaagggg tgattggact tcacggctta gaactgtttt ctctgaggta 
005221 attgaaccaa ctgcctttta ttttttttgc tttgttctat agataaactc ctaagaaaca 
005281 tgacttacga actttgtaag cacctgaatt gcattgtctt tcatttgtca tatccaattt 
005341 atctgcttga tggattcaat cgacaacaag tatgataaca aaatctttga accaggcatg 
005401 ccgacccccc actgagggag aaagtggact acttagagct gacctttcca agggaataac 
005461 ggacgaaaaa gcaaggtgca aaggacttca tttgatttgt ttgcgaaaag cagaaatgca 
005521 ttatatatct tgcttcatct catggtagga ctttccgtta tctaaagaaa aatcttccgt 
005581 ctaacgataa ttctgcttta catgcactag attcccaaaa cttttggtcg atggaccgta 
005641 tggtgcaccg gcacaagatt accgtgaata cgatgtgcta cttctcatcg ggctgggcat 
005701 cggagccacc cctttgatta gcattgtgaa ggacgtgctt aaccacattc aaggtgaggg 
005761 atcagttgga accacggagc cggagagcag cagcaaggcg aagaagaaac ctttcatgac 
005821 gaagagagcc tacttctact gggtgacgag agaggagggc tcgtttgagt ggttcagagg 
005881 cgtcatgaac gaggtgtctg agaaggacaa ggatggagtc attgagctcc ataaccactg 
005941 ctcaagcgtg taccaggaag gcgatgctcg ttctgctctc attgtcatgc tccaagaact 
006001 tcagcatgcg aagaagggcg tcgatatctt gtcgggaact agtgtgaaga cccatttcgc 
006061 acgacctaat tggcgaagcg tcttcaagaa ggttgcggtc agccatgaga accagcgcgt 
006121 cggtatgttc ttcttcctgt cctttcaaat ccagtagtag gaatgtccat gatccattgc 
006181 atattaaccc tgtatatttc ttcaggtgtg ttctactgtg gtgagcctgt gctggttccc 
006241 caactaaggc agttgtcagc agatttcacc cacaagacaa acacaagatt tgatttccac 
006301 aaggagaact tctaatggta caaattgaga aatacccgtg tatggttttg tatgtagttc 
006361 tttatcatgt gaattatatg gtttctaata tatataaagt tggacaaaat aaatgaaatg 
006421 atgg

Notice:The following homologous wheat ESTs and barley ESTs are BLAST results with E-values less than e-20.

Hit Barley ESTs
Acc. No. Clone Name Length
AK249349 FLbaf34e14 3380
more... (Total Hit Count: 19 )
Hit Wheat ESTs
Acc. No. Clone Name Length
CJ682768 whok9j10 806
more... (Total Hit Count: 39 )
/rice/oryzabase