cDNA ( Data source : RAP-DB )

cDNA Detail

jump to Other species ESTs data to homologous Rice cDNA

General information
RAP - Accession No. AK062086     Link to RAP-DB ( IRGSP 1.0 / Build5 )
RAP ID Os01g0102600 ( IRGSP 1.0 / Build5 )
RAP - Chromosome No. 1
RAP - Location, Length 146,104 -  146,805  ( + ) ;   702(bp)

Exon (Data source : RAP-DB)
Exon 1 Location 146,104 -  146,184 ( + ) ;   81 (bp)
Exon 2 Location 146,311 -  146,375 ( + ) ;   65 (bp)
Exon 3 Location 146,507 -  146,805 ( + ) ;   299 (bp)

Related Rice IDs
RAP Locus RAP ID RAP Annotated
Accession No
KOME
Clone ID
KOME
Clone Name
KOME
Cluster ID
Tigr ID cDNA
Accession No
RiceXPro
FeatureNum
Os01g0102600 Os01t0102600-02 001044G05 104975 001044G05 59 LOC_Os01g01302.1 AK062086 7978


Chromosome: 1 ,  position: 146,104 - 146,805 bp

   Now loading


#
#
Sequence (Data source : RAP-DB)
Nucleotide
Fasta Format
000001 aggcaatgag cagagtccga cagcgacacg atgaactaaa agagcgctat ggagtttctg 
000061 atataactgt ttcagtacaa agtaaacaga gagatgcata aacatcattt tcttccataa 
000121 agttggaaaa gaaaaggaaa agaaagcaaa tgttgaatta tatatatggt tgttgttatt 
000181 attgacttgg tgttgaatac ctttcagatg tggcatctca actgggctac agtagcatcg 
000241 actcagtgac cctagaggac atggtccttg aggtaaatca gttagataga taaaagtagt 
000301 aaaaaagatg ttgtagagct ggggaagaaa gaaagaaaga aatgggtttt gcgaaagaaa 
000361 gaaatgttga cagcattatt tttgtgtgta ttttgaacaa cagattgtga ggcaaataga 
000421 gaggctgatc cgagcgaagt cgatgatgga agctgctggg aagcccttct aaaagaagga 
000481 aggatccatt gatgtataga ctgttggtca tgtatgtacc tcctgatccc tgaggaattg 
000541 ccttagatgt tccaggacca ggaagcaaaa agtgccgcca cagctactga ttgattaatt 
000601 ttgtaccgaa tgatcaatca ttcgattgat atttttacat tcccttgtga cttgtgaggg 
000661 agacatatgt agcagaatga aaaagaagtc gaatttattt tc

Notice:The following homologous wheat ESTs and barley ESTs are BLAST results with E-values less than e-20.

Hit Barley ESTs
Acc. No. Clone Name Length
AV934040 baalm24 615
more... (Total Hit Count: 7 )
Hit Wheat ESTs
Acc. No. Clone Name Length
BJ231548 rwhdl18d22 658
more... (Total Hit Count: 10 )
/rice/oryzabase