cDNA ( Data source : RAP-DB )

cDNA Detail

jump to Other species ESTs data to homologous Rice cDNA

General information
RAP - Accession No. AK122118     Link to RAP-DB ( IRGSP 1.0 / Build5 )
RAP ID Os01g0101600 ( IRGSP 1.0 / Build5 )
RAP - Chromosome No. 1
RAP - Location, Length 71,823 -  76,699  ( + ) ;   4,877(bp)

Exon (Data source : RAP-DB)
Exon 1 Location 71,823 -  72,935 ( + ) ;   1,113 (bp)
Exon 2 Location 73,468 -  73,981 ( + ) ;   514 (bp)
Exon 3 Location 74,619 -  76,699 ( + ) ;   2,081 (bp)

Related Rice IDs
RAP Locus RAP ID KOME
Clone ID
KOME
Clone Name
KOME
Cluster ID
Tigr ID cDNA
Accession No
RiceXPro
FeatureNum
RNA Nucleotide
Accession No
RNA
Nucleotide GI
Genomic Protein
Accession No
Genomic
Protein GI
RefSeq Genomic
Nucleotide
Accession No
RefSeq Genomic
Nucleotide GI
RefSeq RNA
Nucleotide
Accession No
RefSeq RNA
Nucleotide GI
RefSeq Genomic Protein
Accession No
RefSeq Genomic
Protein GI
Os01g0101600 Os01t0101600-02 216837 J033128C08 13555 LOC_Os01g01150.1 AK122118 5385 AK122118.1 37991764 BAH00801.1 215768572 NC_008394.4 297598437 NM_001048278.1 115433969 NP_001041743.1 115433970
Os01g0101600 Os01t0101600-02 216837 J033128C08 13555 LOC_Os01g01150.2 AK122118 5385 AK122118.1 37991764 BAH00801.1 215768572 NC_008394.4 297598437 NM_001048278.1 115433969 NP_001041743.1 115433970
Os01g0101600 Os01t0101600-02 216837 J033128C08 13555 LOC_Os01g01150.3 AK122118 5385 AK122118.1 37991764 BAH00801.1 215768572 NC_008394.4 297598437 NM_001048278.1 115433969 NP_001041743.1 115433970


Chromosome: 1 ,  position: 71,823 - 76,699 bp

   Now loading


#
#
Sequence (Data source : RAP-DB)
Nucleotide
Fasta Format
000001 aatcgaatcg aatcgaatcc tcctcctcca ggctccaagc cgaaaccaaa ccctagcccc 
000061 gtcgatctcc ctctcctcgc atggcggctc ccaagcccat ctgggtgcgc caggccgagg 
000121 aggccaagct caagtccgag gccgagaccg ccgccgccgc caaggccgcc ttcgacgcca 
000181 ccttcaaggc cctctccgca tccgccgccg acgaccccga ccaggacgac gacctccacc 
000241 gcccctcttc cccggcccaa gcctctcggg acgcctactc cgacgcagac gacgacgacg 
000301 acgaccgccc ccatgcccct cccggtccag tcgacccctc caagtcctcc gccgccggcc 
000361 ccggcatcgc tggtggttcc gctggtgccc ccgccacctt caccgtcgtc tccaaggacc 
000421 gggactcgcg cagggtccca accggcggcg cgcgcgtccg cgtccgcgtc tccccggcag 
000481 ctggcgtcgg cggcgacgac ctcgaaggtg cagtcaagga caacggcgat ggctcctacg 
000541 ccgtcaccta cgtcgtccct aagcgcggta actacatggt ccacgtcgac ctcgacgggt 
000601 cgcccgtcat ggggagcccc ttccccgtct tcttcagcgc atccaacact gccgccaccg 
000661 tcgtcacctc caccttcccg cccacgcttc cggctgtctc ctccgcctac cccaacatgg 
000721 tcaaccagac catgcccaac atgccaaact acgctggcgc cctctcggct gccttcccca 
000781 gccttctcgg cctcctccct gctgcgtcta ctggtgcctc tggtggggtt gtgctgcctg 
000841 gtgttggtgc ctcgcttggg gagatttgcc gggagcacat caacggcaag tgcaccaagg 
000901 ccacagactg tagcaagctc aaccacccgc cacagcagct gctcatgtcc gtgctggctg 
000961 ccactacatc tgtcggtgcg ctcagccagg cgcccatggc accatctgct gctgccatgg 
001021 ctgctgctca ggccatcatg gctgcacagg cactgcaggc acatgctgcg cagatgcagg 
001081 ctgattccaa ggctgcagga ggggaggctt caggtaatcc ctcaaccttt aagggatgct 
001141 gttttcttgt ccctagatgc tctagggtta tgagtgtata gtctgcctcg catatttgca 
001201 ttggtttcag tttctatgct gttgctcttg atttttacta tcttagtcat ctttactact 
001261 acaaactcta tatggaactt cagtttaatt gcatcaatat ttctgttgtt ttgctgaagc 
001321 tagctaaatg cctgtataat tgctatggat gaaaacaaat catacacttt ctgagcagat 
001381 taaacgaatc tgagtttttt ttatcattaa tacaccctcc atacttttgt caccgagagt 
001441 gcttctgaaa atagctttga tactgtgcat atttgtcgct attcagtcat cttagatctt 
001501 tctagaaaac attaaatttg tagccgagac aaaatgagaa aacaatggta tttgaagggc 
001561 ctaatatgta atactgaaga acttaaacag tgtttctttt ttgccaaagg atacattgct 
001621 tacgttgcac gttccattgt tgtaggttca acagataaaa ctgataaagg tgatgttctg 
001681 aagaaaatgg ttcagattag caacctaagc ccacttctta cggtggatca tattaagcag 
001741 ctatttggat actgtggcaa agtggttgat tgcaccatca cagactcaaa acatattgcc 
001801 tatgtagaat actccaaaca agaagaagca actgcagcgc tggcactcaa caacatggat 
001861 gttggtggtc gccccttgaa tgttgagatg gccaaatccc tccctcccaa aactaatttg 
001921 gcaaatagca atctgcccat gatgatgcag caagctgttc agttgcaaca gatgcaattc 
001981 cagcaggctc tgataatgca gcagacaata gcagctcaac aggctgctgc gcgcgcagcc 
002041 accatgaaat ccgccactga agcagcagct gcaagggctg ctgagataag caggaagttg 
002101 aaagcggagg gctttggtgg ggaaactgtc gaagagaagg atgccagagg gaagtcaagg 
002161 tagtgcttga ttcttcttta attttacctg aactgctacg gtatgctttt agtatttgtt 
002221 gattagattt tttttttctc ctcatattgt aacaaattat ggtcatttgc tcgtaagatt 
002281 taggtgacag agactgtgtt ctcatccctc atggttctta tcagcttcaa ttgtaggaaa 
002341 tgaaattaga taatatattt acttatgtgc agaaaatctt gctatgtttt ttttttcgta 
002401 ctagaggtga ttgatggggc acatgcgatt agaaagttgt gctttatttt gaagtggtgg 
002461 ctttagtttt caacaatgtg gttctgttat tccatatata tttcacattt tttttgtata 
002521 tatgtatgtg tggttttctt gtatcaatat tcaaagtgaa gcattcataa gagaatggga 
002581 gatgtctcgg catgtcaact ttcagcaaca tgactttttt ttttgcgatg agcaacatga 
002641 ctcattaact gcatgggagc atgaaatttt cacctgtcac atttttaacc ttagacatgc 
002701 ccctactttg aacaaaaaga aaaaagaaaa aatacttcaa ttttttactt tatacatatt 
002761 gcaagatgga cactgactag tatgcctatt ttataggtcg ccatcacctt ctgcccgtag 
002821 atcgaaatct cggtcaagat cacctatcaa gtaccgccgg agcaggcggt ctagatcata 
002881 ctctccgccg gttagacaca cacgagggcg tagatcacga tcaccatcaa gatcttacca 
002941 ctcaaagtat ggtagtgatc gatcttatcg ggatgataga gacaagtatg gcaggtctgg 
003001 gagaagagag agcgaccgat ctcgtgacca ctattcatct agctcaagaa gaaacagaag 
003061 tagaagtata agtccaaggc ataagaagtc ctccagatct gattctcggt cacccaagcg 
003121 acacagagaa gaaagtttaa gcccttcgaa atcacggagg tcagctcgag ctggttcaag 
003181 gtcaccagga cagcacaaag gaagcaaatt gtcgccaact cgtgaccatc attcttctcg 
003241 ccgtagtagg cgttctagat ccagatctca agagaagaat cgcaacagtg ataaaaagga 
003301 cagcaaaaaa tctgagatgg aggataaaaa aaggagatct gatagaggca atagaggtga 
003361 caaagatgaa aagtatctaa aggatccaat ggaagataag aaactagatg tgtcttctgt 
003421 tgctcataaa aggagttcat ccgcatcaga agatgaaatg ctgaatagta attccaagag 
003481 atctaaacat gatgctgctt tggagtgtca tgagaggaag gatgaggatc atattgagga 
003541 ggacagaagg gatttggatt ctgtgggatc aaaatctgag aagagaagcc taggaaatgg 
003601 tgatcatgaa aaacaaaatc atgatacaaa taggaaaaca gacaagagtc atgacaggga 
003661 tgattcttct cgtaaggaca gaaaatacag agaggatgaa tcaagacatt ctagagatag 
003721 atgttcccgt cattcatctt caagatccca tagaagttca aggcattcaa gggaaaagta 
003781 tcatggagat accactgatc agcataaatc aaagaaatca gaagagggtt ccaagtctag 
003841 gaaggatgat tgtctccttg atgatacctt gtcttcagat agaaggaaag ttcagagcga 
003901 ggactctcct cgtaggaagc ataaccagtt agcagctagt tcagatgttc atggcatcaa 
003961 ccatgatact ggagttaagg tgccaaatga tttctcagaa gctgatcagg gtatccagga 
004021 agccaagcag gtcgttcatg aaactgatat gtcctctgca ccacgccttg aggacccatt 
004081 tcttgcacaa gacaaacaag ataaacctat tgttgctggc cttaatgggc tacatgaacc 
004141 tggagttgat ggtgcatttg tgggcactga agagtctgct atatgatatt aaccagagtg 
004201 tttacttgat ggttgctata tcattgagtt ggctgatcac aggatctact tgatcagtgg 
004261 atgcagatag atgaattggt gtttgttatc ttcctttctg atttaggagt tttatttgca 
004321 ggatatgaag aacatggaga acttgagtgc tgatcgaagt gttcatctga tctataaaaa 
004381 tgtactcatt aactcttcag atggagattt tttctgtgga gtaaacttct agatgtaacg 
004441 ctggagcttg tgaggtgatt tagtactgtg aggtcaaacc aaccatatat ttgtcgttgc 
004501 aggcttgtgg ttccatgaag agttggagct cattctgggg tgtcaattga agatacaagg 
004561 gaggtcacac ttttccgtac tcaagtaaag tccattatac aaggctatat aaaccacttc 
004621 tcttgtaggc tgtgatacat ttcaattggc atgctttggc tagtgcaatg atccaaagat 
004681 gtttctacat gtaaacatcc tttgattaag ttgacatgct ccctgtattt gttatgcgta 
004741 tgatttgcat tatgtctgca tcagtaatgg ttgaaaagat ctatagctta atacgtattt 
004801 aaatcttaga acacgtaacc agtccatttt actttgtatt ttgattaatg cagagacttg 
004861 ccctgtggtt cttgttt

Notice:The following homologous wheat ESTs and barley ESTs are BLAST results with E-values less than e-20.

Hit Barley ESTs
Acc. No. Clone Name Length
AV834056 rbags22a13 455
more... (Total Hit Count: 2 )
Hit Wheat ESTs
Acc. No. Clone Name Length
BJ227358 rwhdl13g10 616
more... (Total Hit Count: 7 )
/rice/oryzabase