cDNA ( Data source : RAP-DB )

cDNA Detail

jump to Other species ESTs data to homologous Rice cDNA

General information
RAP - Accession No. AK121956     Link to RAP-DB ( IRGSP 1.0 / Build5 )
RAP ID Os01g0165000 ( IRGSP 1.0 / Build5 )
RAP - Chromosome No. 1
RAP - Location, Length 3,355,461 -  3,360,204  ( + ) ;   4,744(bp)

Exon (Data source : RAP-DB)
Exon 1 Location 3,355,461 -  3,355,828 ( + ) ;   368 (bp)
Exon 2 Location 3,356,445 -  3,358,348 ( + ) ;   1,904 (bp)
Exon 3 Location 3,358,839 -  3,360,204 ( + ) ;   1,366 (bp)

Related Rice IDs
RAP Locus RAP ID KOME
Clone ID
KOME
Clone Name
KOME
Cluster ID
Tigr ID cDNA
Accession No
RiceXPro
FeatureNum
Genomic Nucleotide
Accession No
Genomic
Nucleotide GI
Genomic Protein
Accession No
Genomic
Protein GI
RefSeq Genomic
Nucleotide
Accession No
RefSeq Genomic
Nucleotide GI
RefSeq RNA
Nucleotide
Accession No
RefSeq RNA
Nucleotide GI
RefSeq Genomic Protein
Accession No
RefSeq Genomic
Protein GI
UniProt
Accession No
UniProt Entry
Name
Os01g0165000 Os01t0165000-02 216675 J033107M13 2628 LOC_Os01g07120.1 AK121956 41122 AP008207.2 255672756 BAF04021.1 113531638 NC_008394.4 297598437 NM_001048642.1 115434697 NP_001042107.1 115434698 Q0JQF7 DRE2A_ORYSJ
Os01g0165000 Os01t0165000-02 216675 J033107M13 2628 LOC_Os01g07120.2 AK121956 41122 AP008207.2 255672756 BAF04021.1 113531638 NC_008394.4 297598437 NM_001048642.1 115434697 NP_001042107.1 115434698 Q0JQF7 DRE2A_ORYSJ


Chromosome: 1 ,  position: 3,355,461 - 3,360,204 bp

   Now loading


#
#
Sequence (Data source : RAP-DB)
Nucleotide
Fasta Format
000001 agcagccgcc cccgcccgcg gttgcttccc ctccccacca cgtcaaaacc caaccccaac 
000061 catgatgctc ctgcgccacc accaccaccc ccacagcggc gccgccacca ccagcagcag 
000121 ctgcagcggc ggcggcggct gttagagagg agggcacaca ccaccaccga caccgacacg 
000181 ctcgccatgc caccaagcga ggcggcggcg tgaggcgacg cagatctgaa cggaggagga 
000241 ataggaagaa gggaggagga ggggagggag aggagttgga agagttggag gaggaggaga 
000301 tctctttctt gttcccgctc gatggagcgg ggggagggga ggaggggaga ttgctccgtg 
000361 caagtgaggt gagctgggat tttcttgact tgtttttttt attctttttt tctctcgtga 
000421 tgaatctctg agcattgctg agagcggcgc tgcttgtggt tgttgtggag tagttgcggc 
000481 atggaatcga tgcatgcttg tgtgcttact ttttatcggt agtaattctt gttatgaaca 
000541 tgttgaaagt agagtaaggc tatctgtttg tccgtctaat tcgtttgaag aatgtttttg 
000601 tttccctttc gtcaagttta ttattagttg ggaattatag ctggatgaga tttcaggacg 
000661 gcgtctagta gctttcatgt gttaaatcgg gtggaatagt gacacccttg aaattgaaat 
000721 tgagtgggaa atcttctgtg ttcttggcgg tgcacgtgct gttgcttgtg gaatgccatc 
000781 gtggcgcaac atgaaaaaga aaagaagtat tttattctta gggccgctta ccgttgattg 
000841 ctgatagcct ccttgatttt tggacaaatg aaaaggattc cgcttttggt ttgttgtttt 
000901 tcataatttc aattgcatgc tgtttcgatt tgtgtcttgc aatgttcagc tttgtggaat 
000961 tattgagtta cctcattggg tcaggaagaa gagaacgcga aggaaaagcg atggccctga 
001021 ttcaatcgct gaaaccatca agtggtggaa ggagcaaaac cagaagctcc aggaggagaa 
001081 tagctccagg aaagcgccag ccaaggggtc caagaaaggg tgcatggctg ggaaaggagg 
001141 tccggaaaat tcaaattgtg cttaccgcgg tgtcaggcaa cggacatggg gtaagtgggt 
001201 ggctgagatc cgtgaaccaa accgtggaag gcgcctatgg ctaggatcat ttcctactgc 
001261 gctggaggct gcgcatgcat acgatgaggc ggcaagggca atgtatggtc ccacagcacg 
001321 tgtcaatttt gcagataatt ccacagatgc caactctggc tgcacatcag caccttcatt 
001381 gatgatgtct aatgggccgg ccactatacc ttctgatgag aaggatgagc tggaatctcc 
001441 tcctttcatc gtggctaatg ggccagctgt gttgtatcag cctgataaga aggatgtgtt 
001501 ggaacgtgta gtccctgagg tgcaggatgt taaaacagaa gggagcaatg gcttgaaacg 
001561 tgtttgtcag gagcggaaga atatggaggt atgtgaatca gaagggatcg ttttacacaa 
001621 agaagtgaac ataagttatg attatttcaa tgtccatgaa gttgttgaga tgataattgt 
001681 tgaattaagt gctgatcaga aaacggaagt acatgaagag taccaagagg gagatgatgg 
001741 gtttagcctt ttctcctatt agagtagtag tcatgctgcg ggtcaatagg aatatttcat 
001801 tctagctgct aggggatact tcaaatatct gcaacctgaa gctttgtagt catttacggt 
001861 tttcgtctta ctgggtaata gctttatata tactataagc caactggtac aagaagttgt 
001921 actgtgtgtt gagtgcactg tggtaaaaat gaatctatat ttaatgagct tactctgtca 
001981 atatttttgc ttattttagt gtggttaaac tcaggttaga tattcaaaac gagtggcaga 
002041 tacttcaaag actttaggat cgaattaaat tctcaaacag gtatattagg aagtttattt 
002101 ctgcatgcat aaaagtatga caaactatga tagtacaaat ttgcatgcat atggaatttt 
002161 aaatacttaa acatactact atcgcattat agcgctctat ggtcattcaa agtaccaaaa 
002221 gatacatcat ggagatttca taaggggaag ttgcagacat tctctgaatt caagcctcct 
002281 tgtttcactg tgaaaggtct tctgtttgtt aggccagtag gtcagccaaa tccagcctct 
002341 aatctcccag tccatggtct tccctaatgc tgcaccacag atcttccacc agacgctgtc 
002401 tccatattca tcacgtgcga aaatgacacc acccttcttc gtgaatgggc gatacacggt 
002461 cgagtacctg tcacgaaacc aggcccgtgg ctgaagcagg gagagcttgg aaggctttga 
002521 agaataaacc tcccttccgt ttacaccatc atggagaaac cagttcaagg ttgtagtgtt 
002581 tccatgcaca gactgttcaa atttccaggg tttcatggtc agtgtgaggc tttcgctgac 
002641 cgatgccttt agtccaaatg tgtttggggg gtcgaatgaa ccttcaatgc ccttctcaag 
002701 gccaaactca tgcgtggggt tgtcggagga cttgctgact gaaaccgaca ggacatctga 
002761 ttgttgcata ggtgtgattt gcagcataac acgtgatgga aagtgcttct cctcagagcc 
002821 atgtccacgt tcagtcatga ggatctcgga gaccaaagag tccacatcac acctgagatg 
002881 aatccactgt aagtgccgct cttggtttta gatgatacac gtatggttgt tttttttcct 
002941 tgtgcagtta attgtaactt tgaaacaatt cagtttgtag atagactgct tttcaaggtc 
003001 tagaaaactc tgatttaact acctaaattg agttcttctg cagctggtat acagggagaa 
003061 gcatgttacc gaactatgca taattgcttg ctcaatgtta ccttactgta ggcaccaacc 
003121 aaattatttg ctagttaaac ctttagcttt ttttaccaaa catatgcagc tacgctttgc 
003181 atgccgcaaa cttaattggt tcccccgagt gatactactg tcacctcagg atgagtaggt 
003241 tttttatttt cacctaaatt agtaagtgtg tatacagttc atatgagata gaatcaaatc 
003301 cttgaataaa ttactgacct tatgttgtcc acctttatct cgacatcaat ccagttgtcc 
003361 cttctgattg ttttgtaggc gagctgaatc acaccttcaa gttgctgata agtaagcgag 
003421 aagagaaggc gctcatcctg tgttggcact gcaggatctt ccatgctcat ggcaatgagt 
003481 gggcagtata gctggacctt ccagagccca cttgctgaaa gagcatatga gaacagtggc 
003541 gatggcaccc caaatgaatg gtgtgaggat cgttgctcaa caatccagtt agtcactgca 
003601 agattcattg tctgcatcca ttgctcctca aggtttgctc ccaacattct gacaaaggtc 
003661 tttgcagcat ctttgcactt tggcccagtc agctgagtcc tcagggattc gaggcatcga 
003721 cagcgaagag catggggagc ctcatagatg caaactagga aggccaggga caagaaaact 
003781 atgttaaaca cgtcctttag attgccatga atctgtgccc tgggaaactg aaaggacagc 
003841 tttttgtttg gtccggatct cagcacccag tccacaatgt caacaaacaa ctctaacatc 
003901 tcttgttcgt ctagagactg ctgggtgtat gatttcaggt ggactggttt tgacgtccac 
003961 agagaaattg gcacacggta atttgcaaag atggagaagg tgacaaagga gggctgggtg 
004021 ggaggggttt tgacaactga taggttcacc gatggctgtg atgattctga tgctgatggt 
004081 gtggggcaga tgcaaaggga catggcgttg gagcgccatt gggagaacgg aggcaggttg 
004141 gtgatccaac cccatacatc aagaggtaag ctgtgagcca ttacgttgtt gaaaacttga 
004201 gcttgttttg caatgtggga gtatcccagt attggtgtgg ttttatagat ggaagagatg 
004261 atggttcctc agataaaatt ttggctcatc catgactgag tctaatgaag cacggcataa 
004321 tttttggtaa agcggattct tggttgttag aagaggaaat caagtcattg agctgaggaa 
004381 tctttgttgt taattggagt ttgaagaatc ttcatttgtg ctttgcacag gtgctaaagc 
004441 caaaagttaa ctgctatacg gtaatatgat atatcaaacc caagttggtt ggctaatgtt 
004501 gtagtgaaga gaatataacg tggctctaaa caggaaagct ggaaagaacg atatggttgg 
004561 gtggaatgga ttagtttgga tggattctgg ataactcggt tcaataaggg cctaacgaca 
004621 ccaaatttgt gacttgaagg ttagcttgtg tgtcgactgg gaattggaac ctgatgcatc 
004681 tcactctttg cttccgttcc gtcaagcttc aagatttacc tctcaatcga gtattgcttt 
004741 atac

Notice:The following homologous wheat ESTs and barley ESTs are BLAST results with E-values less than e-20.

Hit Barley ESTs  
Acc. No. Clone Name Length
BJ475561 rbaal26g22 653 view details
Hit Wheat ESTs
Acc. No. Clone Name Length
BJ291030 whsl21f08 620
more... (Total Hit Count: 3 )
/rice/oryzabase