cDNA ( Data source : RAP-DB )

cDNA Detail

jump to Other species ESTs data to homologous Rice cDNA

General information
RAP - Accession No. AK103820     Link to RAP-DB ( IRGSP 1.0 / Build5 )
RAP ID Os01g0101600 ( IRGSP 1.0 / Build5 )
RAP - Chromosome No. 1
RAP - Location, Length 74,942 -  76,699  ( + ) ;   1,758(bp)

Exon (Data source : RAP-DB)
Exon 1 Location 74,942 -  76,699 ( + ) ;   1,758 (bp)

Related Rice IDs
RAP Locus RAP ID KOME
Clone ID
KOME
Clone Name
KOME
Cluster ID
Tigr ID cDNA
Accession No
RiceXPro
FeatureNum
Os01g0101600 Os01t0101600-03 214675 J033147H07 13555 LOC_Os01g01150.1 AK103820 40093
Os01g0101600 Os01t0101600-03 214675 J033147H07 13555 LOC_Os01g01150.2 AK103820 40093
Os01g0101600 Os01t0101600-03 214675 J033147H07 13555 LOC_Os01g01150.3 AK103820 40093


Chromosome: 1 ,  position: 74,942 - 76,699 bp

   Now loading


#
#
Sequence (Data source : RAP-DB)
Nucleotide
Fasta Format
000001 gacacagaga agaaagttta agcccttcga aatcacggag gtcagctcga gctggttcaa 
000061 ggtcaccagg acagcacaaa ggaagcaaat tgtcgccaac tcgtgaccat cattcttctc 
000121 gccgtagtag gcgttctaga tccagatctc aagagaagaa tcgcaacagt gataaaaagg 
000181 acagcaaaaa atctgagatg gaggataaaa aaaggagatc tgatagaggc aatagaggtg 
000241 acaaagatga aaagtatcta aaggatccaa tggaagataa gaaactagat gtgtcttctg 
000301 ttgctcataa aaggagttca tccgcatcag aagatgaaat gctgaatagt aattccaaga 
000361 gatctaaaca tgatgctgct ttggagtgtc atgagaggaa ggatgaggat catattgagg 
000421 aggacagaag ggatttggat tctgtgggat caaaatctga gaagagaagc ctaggaaatg 
000481 gtgatcatga aaaacaaaat catgatacaa ataggaaaac agacaagagt catgacaggg 
000541 atgattcttc tcgtaaggac agaaaataca gagaggatga atcaagacat tctagagata 
000601 gatgttcccg tcattcatct tcaagatccc atagaagttc aaggcattca agggaaaagt 
000661 atcatggaga taccactgat cagcataaat caaagaaatc agaagagggt tccaagtcta 
000721 ggaaggatga ttgtctcctt gatgatacct tgtcttcaga tagaaggaaa gttcagagcg 
000781 aggactctcc tcgtaggaag cataaccagt tagcagctag ttcagatgtt catggcatca 
000841 accatgatac tggagttaag gtgccaaatg atttctcaga agctgatcag ggtatccagg 
000901 aagccaagca ggtcgttcat gaaactgata tgtcctctgc accacgcctt gaggacccat 
000961 ttcttgcaca agacaaacaa gataaaccta ttgttgctgg ccttaatggg ctacatgaac 
001021 ctggagttga tggtgcattt gtgggcactg aagagtctgc tatatgatat taaccagagt 
001081 gtttacttga tggttgctat atcattgagt tggctgatca caggatctac ttgatcagtg 
001141 gatgcagata gatgaattgg tgtttgttat cttcctttct gatttaggag ttttatttgc 
001201 aggatatgaa gaacatggag aacttgagtg ctgatcgaag tgttcatctg atctataaaa 
001261 atgtactcat taactcttca gatggagatt ttttctgtgg agtaaacttc tagatgtaac 
001321 gctggagctt gtgaggtgat ttagtactgt gaggtcaaac caaccatata tttgtcgttg 
001381 caggcttgtg gttccatgaa gagttggagc tcattctggg gtgtcaattg aagatacaag 
001441 ggaggtcaca cttttccgta ctcaagtaaa gtccattata caaggctata taaaccactt 
001501 ctcttgtagg ctgtgataca tttcaattgg catgctttgg ctagtgcaat gatccaaaga 
001561 tgtttctaca tgtaaacatc ctttgattaa gttgacatgc tccctgtatt tgttatgcgt 
001621 atgatttgca ttatgtctgc atcagtaatg gttgaaaaga tctatagctt aatacgtatt 
001681 taaatcttag aacacgtaac cagtccattt tactttgtat tttgattaat gcagagactt 
001741 gccctgtggt tcttgttt

Notice:The following homologous wheat ESTs and barley ESTs are BLAST results with E-values less than e-20.

Hit Barley ESTs
Acc. No. Clone Name Length
AV834056 rbags22a13 455
more... (Total Hit Count: 2 )
Hit Wheat ESTs
Acc. No. Clone Name Length
BJ227358 rwhdl13g10 616
more... (Total Hit Count: 7 )
/rice/oryzabase