cDNA ( Data source : RAP-DB )

cDNA Detail

jump to Other species ESTs data to homologous Rice cDNA

General information
RAP - Accession No. AK110932     Link to RAP-DB ( IRGSP 1.0 / Build5 )
RAP ID Os09g0327600 ( IRGSP 1.0 / Build5 )
RAP - Chromosome No. 9
RAP - Location, Length 10,290,225 -  10,292,672  ( - );   2,448(bp)

Exon (Data source : RAP-DB)
Exon 1 Location 10,290,225 -  10,291,278 ( - );   1,054 (bp)
Exon 2 Location 10,292,302 -  10,292,672 ( - );   371 (bp)

Related Rice IDs
RAP Locus RAP ID RAP Annotated
Accession No
KOME
Clone ID
KOME
Clone Name
KOME
Cluster ID
Tigr ID cDNA
Accession No
RiceXPro
FeatureNum
Os09g0327600 Os09t0327600-01 002173F11 113786 002173F11 19970 LOC_Os09g15840.1 AK110932 18947


Chromosome: 9 ,  position: 10,290,225 - 10,292,672 bp

   Now loading


#
#
Sequence (Data source : RAP-DB)
Nucleotide
Fasta Format
000001 atatctgcat tggtgtcttc cctccggtca ctcctagctc ccccatccgt tgcagcatgg 
000061 ttggcgccga gatgcttgtg gccgcggcgg tgagccaggt cgcccggaag atcaacggca 
000121 tcgtcggcgt cgcgcagggc gaggtgaagc tgtgctgcaa tttcagcgac gatttggagg 
000181 gcatcaagga taccttggtg tacctggaaa cccttctgaa aaacgccgag aacaactcct 
000241 tcggaagcga cagggccaac ctgcgacact ggctcggcca gatcaagtcc ctggcttacg 
000301 acatcgaaga tatcgttgat gggtactact cttccaagga gcagttcgat gggggcagct 
000361 atgctcagaa ggtaatggat gctcttcgga aagccaatct cttccctttc tttagtccag 
000421 aagaattcct tctgcaattt caatttaatt ttcggaatta gccggtgatt ggatctggag 
000481 tgtattagta ggggcacgtg gcaccactag aatggcttgt tgcctaactg cgaatcagct 
000541 cggaattggg aatttttcct ttcttctttt ttataagctg tataaagaaa gggtctcata 
000601 ggttgcccaa aagctgatta taagctgtaa tggtttatta gcgaccaaat aataatttgt 
000661 gtaaaatttt tatatatgtg ttctcagcga tttaaaagtc aatgctgaaa aaatatgttg 
000721 aaaatatctt atcttaaaaa tcaacttcaa aattaagttt taaaattcaa attttggctt 
000781 tggcttattc ttctttgggc aacctatggg gctgaaagaa gcaatatcat cttatctttg 
000841 acatccttcg atggtaactg tttggattag cccagtcttt gtagcctaca tcaatctttt 
000901 ttgggttgtt ggattaatca ttttgtcagt tccatatatt gcaattttgc aattgcactt 
000961 tacacaccaa catcctgcag caacgcacag ggtgtcatct agcgtagctt atataagtca 
001021 acacaatcga taattagaag catccttcct tttgttaaga aattatttgg taatagtaag 
001081 agataagccg aatacttaca cgtaacttat ctttagactg tacatttgct tgagggggac 
001141 tagatagtga gagatgagaa acttgtaggc atgcaaaaaa atgtccttcg tattatatga 
001201 gaaaatgcaa ggtttatacc aaagacttgt gtatctatca gctatgtaag ggctggtacc 
001261 ttccttggct ccttgatgca ccaactcttg tttagctgtc cccttttttg tcttccagca 
001321 acatcgttat caaaatataa aatatatttc atgataaaga ctacttttat gtatatatgt 
001381 tggtaaattt acaggggtca ttattctgct cactatcgaa tccaatgctt ctgaaaggta 
001441 gcatggttta taagatgaag tccaagaggg agatgttaca gcaaaggcaa caattgccca 
001501 atcagtatca tttcctttca catatcaact cagcagtgaa ttttgaggag aagcaaacaa 
001561 catcatacag aaatactgac attgcaattg ttgggaggga tgcagactta gataatctca 
001621 tggacatttt aatggaaaac agcgctgaag agctttccat tatatccata gttgggcctg 
001681 taggttttgg gaagacaagc ctagcacagt tcgttttcaa taatacagga acagaggtat 
001741 tcagctttag gatatgggtt catgtttcca tgggtaatat caaccttgaa aaaattggaa 
001801 gagatatagt ttcacaaact acagaaaaaa ttgagggaaa tatgcagctg cagtcaatca 
001861 agaatgctgt tcagcgtgtg ctaaataaat atagttgctt gatcatatta gatagccttt 
001921 ggggaaagga tgaagaagtg aatgaattga agcagatgtt gcttactggt agacatacag 
001981 aaagcaagat catagtgacc actcatagca ataaagtagc taagctgatt tccaccgttc 
002041 cactgtacaa gctggcagct ttatctgagg atgattgttt aaaaatattc tctcaaaggg 
002101 caatgacagg tccgggtgac ccgttgttca gggaatatgg agaagaaatc gttagaaggt 
002161 gtgaaggcac acccttggta gccaattttc tcggttctgt ggtgaatgct caacgacaaa 
002221 ggcgtgagat ttggcaagct gcaaaggatg aagaaatgtg gaagatagag gaagattatc 
002281 cccaagacaa aatttcacca ctatttccat cattcaagat aatatattat aatatgcccc 
002341 atgagctaag attatgcttt gtatattgtt caatcttccc taaaggaact gttatagaaa 
002401 agaagaaact tattcagcaa tggattgcac ttgacatgat tgagtgtg

Notice:The following homologous wheat ESTs and barley ESTs are BLAST results with E-values less than e-20.

Hit Barley ESTs  
Acc. No. Clone Name Length
BJ470207 baal15o12 621 view details
/rice/oryzabase