cDNA ( Data source : RAP-DB )

cDNA Detail

jump to Other species ESTs data to homologous Rice cDNA

General information
RAP - Accession No. AK100454     Link to RAP-DB ( IRGSP 1.0 / Build5 )
RAP ID Os04g0645100 ( IRGSP 1.0 / Build5 )
RAP - Chromosome No. 4
RAP - Location, Length 33,342,805 -  33,347,465  ( + ) ;   4,661(bp)

Exon (Data source : RAP-DB)
Exon 1 Location 33,342,805 -  33,342,857 ( + ) ;   53 (bp)
Exon 2 Location 33,342,990 -  33,343,094 ( + ) ;   105 (bp)
Exon 3 Location 33,343,205 -  33,343,338 ( + ) ;   134 (bp)
Exon 4 Location 33,343,701 -  33,343,884 ( + ) ;   184 (bp)
Exon 5 Location 33,344,498 -  33,344,629 ( + ) ;   132 (bp)
Exon 6 Location 33,344,719 -  33,344,831 ( + ) ;   113 (bp)
Exon 7 Location 33,344,900 -  33,344,981 ( + ) ;   82 (bp)
Exon 8 Location 33,345,600 -  33,347,465 ( + ) ;   1,866 (bp)

Related Rice IDs
RAP Locus RAP ID RAP Annotated
Accession No
KOME
Clone ID
KOME
Clone Name
KOME
Cluster ID
Tigr ID cDNA
Accession No
RiceXPro
FeatureNum
Os04g0645100 Os04t0645100-02 J023091D11 211294 J023091D11 10574 LOC_Os04g55230.1 AK100454 34986


Chromosome: 4 ,  position: 33,342,805 - 33,347,465 bp

   Now loading


#
#
Sequence (Data source : RAP-DB)
Nucleotide
Fasta Format
000001 agatggcttt ggataaagga aaacttgatg atgccgtcaa cttcggaaca aaggtatgca 
000061 ataatcagtt cttttttctg tacgttgttt aacagctatg ctaaaatatt tctcttcctg 
000121 ctttggttgg gtgaagttac cattctaaat tctttcatta actatttttt tttcttttct 
000181 tgaaggcgtt gtccaaaatt gtagcagttt gtggtccata ccatcggctg actgctaatg 
000241 cgtacagtct tcttgctgta gttctttacc atactggaga ttttaatcag gtatttcaat 
000301 gaatttggtg ggctgtattc tatctgctgc atagtgatgt gtttttggca caatgtttgg 
000361 caactgcatt tttcactaga cttctgttct ttctctgtag gcaactatat atcagcagaa 
000421 ggcacttgat atcaatgaaa gagagctagg tcttgaccac ccagaaacta tgaagagtta 
000481 cggggattta tctgtcttct actaccgtct ccagcacatc gaaatggctc taaagtaagt 
000541 gctgctatta ggtgttttgt tgtggaaaca caaaagctag tttcatgact tggcttgtag 
000601 ctggtattac tatcatgcac aatgtcgtta cgctggttca tttctagcca ttacatgcat 
000661 taaatatatt gcctgtagaa tggatactac tgcatttgta cggcactatg gctgtattaa 
000721 tttgtagact tgaactgtgc attgttttgc attattgtcc atgattgtta cttgtggttt 
000781 gcacggaaac ttgctgaagg cacatatttg cttgacaata ttgtcaaaac tcatcttcca 
000841 tctttctttt tttgcctttt gttttttgta tcgctaatgg tatctttttc ttaaaggtat 
000901 gtcaaccgtg cactatatct actccaattt tcttgtgggc tttcacatcc aaattcagct 
000961 gccacataca taaatgtggc tatgatggaa gaaggtatgg gaaatgttca tgtcgctctc 
001021 aggtacttgc atgaagcact gaagtgcaac aagagactgc taggagctga tcacattcag 
001081 gtaaacaaaa ctacatattt ttctcttacc gtgctttcac agctttatct gttttcctgg 
001141 aaacaataat ctaattgttt tttttgttgg acttgattga tgtgcattaa agtacagtct 
001201 tgtaagatca attccatgcg tactatctct tgcaccaata tttctgcaga agtactggca 
001261 ttggcggcat acttgtctta ttaaggatat tagacatata cacctctgat acagtagaaa 
001321 tgtcccataa gtatctatgt ctgaagcaaa ctttttgatt tagctctaat atccctagat 
001381 attctccatt gctgtccctc aaaggccatg agcaattgtt taagtttctt tcaatttcct 
001441 atccaacttg tttattgcat atccaatttc aaaactagca tcttgtttca gtagtacccg 
001501 cgccaccatg acttgtatct tttaaggaaa ggtttatttt gatgtctaga cccacagaaa 
001561 cagtcttttc tgtatatttc aatccgtttg acataatgca tgtaactacg gacaacttca 
001621 atggcgtatt tgttatgcat atgatcccgt gattcagtta acatgaattt tcatgcattt 
001681 ctttgaacaa cagactgctg cgagctatca tgccatagcc atagccctct caatgatgga 
001741 tgcatactcc ttgagtgttc agcatgaaca gaccacctta cagatacttc aggagaaact 
001801 aggacaagat gaccttcgaa ctcaggtttt ttttcccttc aaaatatgca atgacgagtc 
001861 caaatactgc tatgttctct tggactatta gacatgataa ttttcctgct gcaggatgct 
001921 gctgcatggc ttgagtattt tgagtcaaaa gcattagaac aacaagaggc cgcccgaagg 
001981 ggcatcccaa aacctgactc atctattgca agcaaaggac atcttaggta tgaatacact 
002041 gtgcattatc agtcgcaaac tgtgatgatc tggattgaaa catttatctt tccagtgtat 
002101 cagatctact tgactacata agcccggatc aggaaagaaa agagagggat acacaaagaa 
002161 agggcaggcg tgcaaaggtg attataacat gcctactttt tcaaaattat tgttgttaaa 
002221 atgtagtcag aagagataag tgcacactgg acagtggaga caattccatc agtattcatg 
002281 aaaagtctag atgagaatag gattggcaca ataacttcca tataggatgt ctggtatatg 
002341 aactgatgaa catatgctgg cagcaaatca gcaatcctat ccagttcatg aaactagtaa 
002401 aaggttatga accatcatca ctgacataat aaccatgaca gttatcccca ccagtcattg 
002461 ttggagcatg aactatgaga attgaaaaga tattcccgca tccacagcta gtccattgat 
002521 accaggcatt tatccagatg attccagttc aacccattaa cttagcaatg aattgacaac 
002581 acaatttctt cttagttggg aatttaactc cctttacata tggatattta atcctttgtt 
002641 ttctaatatg cttcatgaat tgggaatcac aatatacata ttttggaagt ccattgatgt 
002701 catggtttca attgttgcct aaacattatg caagctttta ttttaccctt actacccttt 
002761 gctttccttt tcaccttgta tagtattaaa tgcagaataa tatcagagcc catcaaggtg 
002821 aattagttga agaaaaggag agctttgagc acgacatagg atctcctcat gaagcaaaca 
002881 aagaggagtt tcaacaagta aaatcgaagg cacaccctcc agcaatatca gaagaaaatt 
002941 atgctatcca tgatgagctg aagcaagttg atcctttatc acctgaagaa tattctgatg 
003001 aagggtggca agcagctaat ttgcgtggac gatctgcaaa tgtacggaag aaaagcagtc 
003061 gcagaaggcc cgctctcact aaattaatgg ttgatcgctt ggaagatggc cgcacaggtt 
003121 ctgcttatag ggctggtgta caacaacaca tgaaaggaga taaagaagat gttataaact 
003181 cttctagcca gctctccttt ggcagctttc taaaaactga caaggtgaat gggaattcca 
003241 gcaatattga aaataaggtt ttcaatgcta tatctaaacc agaacgaggc ataaagcttt 
003301 caggaattaa cagacctgct actatagctt ccaagttggt atcatacaaa gatgtagcag 
003361 tgtcaccccc tggcacagtc ttgaaaccga ttttggagca gaaggaagca aaggagaagg 
003421 ataatgcaca aaatactgat ctaatagtgt catctgagga ggaagataag aagttaacag 
003481 atgaagatga agaaaaggaa aagccaagtc atgacagcag caaagaggtt ctttcaagtg 
003541 aaccagagga aatcggcaat gatgaaaaag ctccggacag caacagtgat gaaagcccaa 
003601 ctgaatctaa gaaaaaaggt ggaagcaagc tttcagcttc agcgcctcca ttcaatcctg 
003661 gatcactctt atcgatgtcg cacccttaca gtacagtggc aatatatgat gctagcgtcg 
003721 ttcttcagcc aataccaagt caaccaatgg agattctccc tcacgccatt gatactaggg 
003781 taccccgtgg tcctcggtcc acattgtact accgtactgg gcataccttc caaagaaaac 
003841 agggttacgc acacagccag agcaccattc tgaggggtag caactccccc ccaaccatga 
003901 atcctcatgc tgccgagttt gtgcctggaa aaacttcgca acaacctgat gtggctaaca 
003961 gagagcctag tgcagatgtt tctgtaactg attcagcaga tcaactgttg gcaccacaga 
004021 catcagatga agtaaaggct ggtatgcctg cagcagaaca agcaattcaa ggtgagagca 
004081 ccagcccatg caaaggaaag gaaaacagag cgaaagatgc cttgagaaac tcatgcaaaa 
004141 cagagctggc aaggcagatt ttgttcagtt tcatcgtcaa gtcagtacat gatagcttag 
004201 gttccactgg agctgaatcg gacagaaaac caagtggacc agacgaatct ggtaatgcac 
004261 agagcagcaa caacataaac aagagtccgt caggtcgcaa agagcttgac aaacagcaga 
004321 aggccaccgt ggtacctaag agtgagaagg atacagaagg atttacagta gtttcaaaac 
004381 gtagaagaag caagcagcac tttgtgcatc ccatacatgg tctctattcc cagcagtcaa 
004441 tttgcacttc tgtcagctaa aggtcccggt agatctcttt ttgggagtcg ccatattttg 
004501 gaagaaaggt atcgcttaat tacttagctt agacgcttgg tagcaaaagt cttaccctat 
004561 ccagatgatc gagagcatgt agtgaaactg tacaaagctt tccgcaatgt cttttgtgta 
004621 ataaattttg taattttggg gtagcagccg catcagcgct g

Notice:The following homologous wheat ESTs and barley ESTs are BLAST results with E-values less than e-20.

Hit Barley ESTs
Acc. No. Clone Name Length
BJ453039 baak41g14 792
more... (Total Hit Count: 8 )
Hit Wheat ESTs
Acc. No. Clone Name Length
CJ668996 whkv17b12 772
more... (Total Hit Count: 18 )
/rice/oryzabase